arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i biologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  28 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Särskild ämnesbeskrivning

Vi söker en postdoktor som kan bli en del av det så kallade INVISMO-projektet (lett av Emily Baird, Stockholms universitet) under ledning av co-PI Niklas Wahlberg.

Arbetet innebär att göra en jämförande studie av synen hos fjärilar som lever i olika livsmiljöer, från stängda skogar till öppna ängar. Arbetet kommer utföras i samverkan med forskare i INVISMO-projektet, Systematic Biology Group vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, samt ett brett nätverk av internationella kollegor.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoc-projektet kommer att involvera generering och analys av mikro-CT-bilder av fjärilsögon från ett brett urval av arter som lever i olika livsmiljöer runt om i världen. Den genererade datan kommer att analyseras i ett jämförande fylogenetiskt ramverk med hjälp av befintliga fylogenetiska hypoteser, för att undersöka om utvecklingen av fjärilsyn begränsas av utveckling, eller om syn är en labil karaktär som kan utvecklas snabbt som svar på förändringar i miljön.

Den framgångsrika kandidaten förväntas göra jämförande analyser och potentiellt analyser av diversifieringsdynamik med de senaste algoritmerna och programmen. Erfarenhet av dessa är önskvärda.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Kandidater bör ha ett stort intresse för allmän evolutionsteori och visa förmåga att arbeta både självständigt och i team med andra forskare, inklusive medhandledande doktorander och MSc-studenter.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Erfarenhet och färdigheter inom följande områden är avgörande: fylogenetiska jämförande analyser
- Ett starkt resultat av publicering i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter. Den vetenskapliga förmågan och förmågan att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet inom ämnesområdet kommer att ges särskild uppmärksamhet vid bedömningen av kandidaten

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:


- Erfarenhet och färdigheter inom följande områden är önskvärda: bildteknik (särskilt microCT), kunskap om fjärilsystematik, förtrogenhet med R-miljön
- Betydelsen kommer att läggas vid kandidatens potential att utvecklas som oberoende forskare

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
- ett personligt brev med en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
- Kontaktuppgifter till minst två referenser
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

För mer information och diskussion om anställningen bör kandidater kontakta Niklas Wahlberg (niklas.wahlberg@biol.lu.se).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse i två år Visstidsanställning