arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i biokemi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  26 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Avdelningen för biokemi och strukturell biologi bildar, tillsammans med avdelningen för biofysikalisk kemi, centrum för proteinmolekylära vetenskaper (CMPS) vid kemiska institutionen, Lunds universitet.

Forskningen vid CMPS syftar till att förstå de molekylära mekanismerna i cellulära processer genom att utforska struktur, dynamik och funktion hos viktiga proteiner.
Den utannonserade anställningen som postdoktor kommer att verka i professor Susanna Törnroth-Horsefields forskargrupp.
Forskningen i gruppen fokuserar på struktur-funktionsstudier av membranproteiner och membranproteinkomplex med hjälp av en integrativ strukturbiologisk strategi, som kombinerar strukturbestämning genom röntgenkristallografi, kryoelektronmikroskopi
och SAS (small angle scattering) med biofysikaliska proteinkarakteriseringsmetoder. Arbetet kommer att ingå i ett samarbetsprojekt med forskningsgrupper vid Uppsala universitet, Hamburgs universitet och European XFEL och syftar till att utveckla en ny metod för seriell proteinkristallografi med hjälp av fasta system för provmontering.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Syftet med postdoc-projektet är att genomföra strukturstudier av membranproteinkomplex med hjälp av en kombination av konventionell kristallografi och seriell kristallografi. Specifika uppgifter inkluderar:

- Överproduktion av lösliga proteiner och membranproteiner.
- Biofysikalisk karakterisering av protein-protein-interaktioner.
- Kristallisering av membranproteinkomplex.
- Datainsamling vid synkrotroner och fri elektronlaser (FEL)-anläggningar.
- Strukturell bestämning genom röntgenkristallografi.

Postdoktorn förväntas delta aktivt i gruppens övergripande forskningsaktivitet, inklusive allmänna uppgifter i laboratoriet och ansvar for utrustning samt biträda vid handledning av doktorander och projektstudenter.

Den framgångsrika kandidaten måste ha en doktorsexamen i strukturbiologi, biokemi, biofysik, medicin eller inom relaterat område. Tidigare erfarenhet av membranproteinproduktion i eukaryota celler, membranproteinrening och kristallisering samt karakterisering av membranprotein-protein-interaktioner krävs. Den framgångsrika kandidaten måste kunna arbeta självständigt, vilket inkluderar formågan att föreslå, planera och utföra relevanta experiment samt att självständigt kunna
tolka, presentera och diskutera resultat. Den framgångsrika kandidaten måste också kunna arbeta tillsammans med de andra i forskargruppen. Kandidaten måste ha kunskaper i engelska, både för vardaglig och vetenskaplig kommunikation, samt ha en
dokumenterad förmåga att presentera forskning på ett tydligt sätt, både genom muntliga presentationer och skriftligt i form av vetenskapliga artiklar.

Meriterande

Följande betraktas som meriter för anställningen:

- Tidigare erfarenhet av insamling av synkrotrondata på proteinkristaller.
- Tidigare erfarenhet av att använda MST (microscale thermophoresis) för karakterisering av protein-protein-inklusive membranproteiner.
- Dokumenterad erfarenhet av handledning av projektstudenter.
- Dokumenterad förmåga att söka och erhålla finansiering för resor eller forskning.

Övrigt

Arbetet inkluderar internationella resor till synkrotroner och FEL-anläggningar för experiment samt för projektmöten och konferenser. Anställningen löper i två år med förväntad start under hösten 2020.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2020-11-01 Visstidsanställning