arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i bioinformatik

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  6 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor inom bioinformatik med placering vid Institutionen för fysik, kemi och biologi.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Denna tjänst är en del av ett samarbete mellan de två största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är att lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor.

Tjänsten är en del av ett dubbelt postdoktoralt forskningsprojekt "Dataintegration via autokodare med biologiska begränsningar". DDLS-postdoktorn (denna tjänst) kommer att ansluta sig till Mika Gustafssons grupp vid Linköpings universitet (Mika Gustafsson - LiU)  och WASP-postdoktorn kommer att ansluta sig till Rebecka Jörnstens grupp på Chalmers Chalmers (Rebecka Jörnsten - math.chalmers.se).

Vi söker en motiverad och oberoende post-doc forskare inom AI och maskininlärning som är ivrig att arbeta med utvecklingen av nya metoder och datorlösningar för att analysera komplexa, högdimensionella data. Centralt i detta projekt är translationell tillämpning och utveckling av metoder för att införliva tidigare information i neurala nätverksmodeller, såväl som nya tillvägagångssätt för dataintegration baserade på multi-task inlärning.

Mika Gustafssons forskargrupp består av tre doktorander och två postdoktorer inom gruppen translationell bioinformatik vid Institutionen för fysik, kemi och biologi. Forskargruppen är fokuserad på att använda nätverksanalys för precisionsmedicin och har främst fokuserat på att integrera biologiska nätverk från databaser med kliniska data inom komplexa sjukdomar som multipel skleros och allergi. Det aktuella forskningsprojektet syftar till att även använda datadrivna nätverksrepresentationer från flera källor till denna process. För detta ändamål har vi ett omfattande samarbete med flera kliniskt orienterade grupper inom Sverige.

Den postdoktorala tjänsten erbjuder en möjlighet att vidareutveckla din forskningsprofil. Större delen av din arbetstid ägnas åt din egen forskning. Som postdoktor förväntas du arbeta självständigt och kunna handleda/samhandleda magister- och doktorander. Även undervisning av studenter på grundnivå kan komma att ingå i liten utsträckning.

Anställningen är begränsad till högst två år.

Information om WASP och DDLS


WASP: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

DDLS: SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS) är ett 12-årigt initiativ fokuserat på datadriven forskning inom områden som är nödvändiga för att förbättra människors liv, upptäcka och behandla sjukdomar, skydda biodiversitet och skapa hållbarhet. Programmet kommer att utbilda och stötta nästa generation av forskare inom livsvetenskap och skapa en stark datavetenskaplig bas. Programmet avser stärka nationella samarbeten mellan universitet, koppla samman forskare inom livs- och datavetenskap samt att skapa samarbeten med industri, sjukvården och andra nationella och internationella aktörer. Läs mer: https://www.scilifelab.se/data-driven

Kvalifikationer

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom relevant område, såsom bioinformatik, statistik eller datavetenskap. Tidigare erfarenhet inom maskininlärning och/eller artificiell intelligens samt genomik är meriterande. Den sökande ska också ha erfarenhet av programmering (Python/R eller motsvarande) och vana att arbeta med stora datamängder. Mycket god kommunikationsförmåga och flytande engelska i tal och skrift är ett krav.

Förordnandetid

Högst två år.

Tillträde

Senast 2022-04-01

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2022-02-06. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Månadslön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat