arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i bioinformatik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 november

Om jobbet

Tjänsten utlyses inom området Bioinformatik, vilket på Högskolan i Skövde definieras som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta biologisk data.

Forskningen i denna postdoktortjänst kommer att bedrivas inom forskningsgruppen för Translationell Bioinformatik. Forskningsgruppen har lång erfarenhet av utveckling av metoder och verktyg för storskalig data analys med tillämpningar inom Life Science området. Anställningen kommer i huvudsak att omfatta forskningsarbete som berör utveckling och tillämpning av AI-baserade metoder för integrering av omicsdata. En stor del av forskningen kommer även inkludera praktiskt experimentellt arbete med utveckling av sjukdomsmodeller baserade på humana pluripotenta stamceller med fokus på modellering av nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) och nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Det inkluderar även utveckling av modeller för toxicitetstestning och analys av single-cell omicsdata. Forskningsgruppen Translationell Bioinformatik har lång erfarenhet av samarbete med ett flertal väl erkända industriella partners inom Life Science och aktuellt projekt är ett industriellt forskningssamarbete som inkluderar Merck, AstraZeneca, TATAA Biocenter, MultiD, SciCross och Takara Bio. En del av forskningsarbetet kan komma att utföras i företagens lokaler i Göteborg.

Vi söker dig som har:

 • Avlagt doktorsexamen i bioinformatik, bioteknik, molekylär biologi eller biomedicin eller annat relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
 • Dokumenterad god praktisk kompetens och teoretisk förståelse av AI-baserad modellering inklusive avancerad maskininlärning och deep-learning tekniker.
 • Dokumenterad god praktisk erfarenhet av in vitro-system och sjukdomsmodellering med hjälp av stamcellsteknologi.
 • Dokumenterad god förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa kontakter och nätverk.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Dokumenterad god praktisk erfarenhet av att använda bioinformatiska verktyg och utföra bioinformatiska analyser av storskalig data inklusive integrering av omicsdata.
 • Dokumenterad god praktisk kunskap av att använda R och Bioconductor och andra relevanta programmeringsverktyg för att utföra bioinformatiska analyser.
 • Dokumenterad god praktisk kunskap av differentiering av stamceller mot hjärtmuskelceller och leverceller.
 • Dokumenterad god praktisk kunskap av molekylära metoder såsom real-tids qPCR, Western blot, fluorescensmikroskopi, immunocytokemi, och Crisp/CAS9-teknik.
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta i en industriell miljö.
 • Förmåga att självständigt planera och genomföra vetenskapliga experiment, analysera resultat och nå uppsatta vetenskapliga mål.
 • Förmåga att presentera vetenskapliga resultat, både muntligt och skriftligt, samt att formulera ansökningar om forskningsmedel.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god praktisk erfarenhet av att använda bioinformatiska verktyg och utföra bioinformatiska analyser av storskalig data inklusive integrering av omicsdata, dokumenterad god praktisk kunskap av differentiering av stamceller mot hjärtmuskelceller och leverceller samt praktisk erfarenhet av att arbeta i en industriell miljö.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen gäller i första hand forskning (upp till 10 % undervisning eller andra administrativa uppgifter kan komma att ingå). Anställningen görs i enlighet med gällande kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket, OFR-S, Saco-S och SEKO, den avser heltid (100 %) och är tidsbegränsad till högst två år.

Sista ansökningsdatum: 3 november 2020

Diarienummer: Ref nr HS 2020/860

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Diana Tilevik och projektledare Jane Synnergren. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren)
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Högskolan i Skövde tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat