arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i biogeokemisk modellering av kustzon

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Geofysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag: 2019-09-15.

Projektbeskrivning

Vi söker en person i vår växande grupp av forskare som undersöker kustzonens roll för Östersjöns ekosystem. Kustzonen är högproduktiv och har en rik biodiversitet med komplexa habitat som bidrar till värdefulla ekosystemtjänster. Samtidigt är detta område mycket känslig för mänsklig påverkan och det är här man tydligast märker av människans inverkan. Biogeokemiska processer och mekanismer som upprätthåller kustzonens biodiversitet är sammanlänkade i ett viktigt och växande forskningsfält.

Målet med projektet är att utveckla en numerisk modell som beräknar fysiska och biogeokemiska processer i kustområden. Dessa modeller är viktiga för att förstå dynamiken i områden som lider av kraftig övergödning, men också för att kunna beräkna hur vattenkvalitén kan förbättras och se hur ekosystemen återhämtar sig när närsaltsbelastningen avtar som en följd av olika åtgärder. Du som anlitas för detta uppdrag kommer att tillämpa en befintlig fysisk-biogeokemisk modell i en av Östersjöns fjärdar, utvärdera modellprestandan, samt vidareutveckla modellen för att kunna återskapa och förstå de förändringar som skett i fjärden till följd av olika förbättringsåtgärder.

Arbetsuppgifter

Modelleringsarbetet kommer att kombinera den starka modelleringskompetens som finns på Östersjöcentrum (som kopplar ihop ekologi, ekonomi och förvaltning i beslutstöd till exempelvis Helcom) med ett unikt dataset och en processförståelse som är ett resultat av det fullskaliga åtgärdsprojektet ”Levande kust” i Björnöfjärden som ligger i Stockholm skärgård (Rydin et al., 2017; Rydin and Kumblad, 2019; BalticSea2020).

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Vid särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och personliga egenskaper.

Du har en doktorsexamen i lämpligt ämne (t.ex. oceanografi, biogeokemi eller ekologi) samt goda färdigheter i numerisk modellering. Du behöver ha goda programmeringsfärdigheter i åtminstone ett av de klassiska programmeringsspråken (C, C++, FORTRAN eller liknande) eftersom vår modell är skriven i FORTRAN. Dessutom krävs goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

Färdigheter i databehandling med exempelvis MatLab eller R är meriterande, liksom erfarenhet av oceanografi/ekologi i kustområden – särskilt vad gäller omsättningen av fosfor i akvatiska system.

Du som söker har ett genuint intresse av modellering av marina system och förmåga att:
– tillämpa och utvärdera en fysisk-biogeokemisk modell för Björnöfjärden
– identifiera och göra nödvändiga modellförbättringar
– göra scenarioberäkningar
– beskriva modelleringsresultat i ett sammanhang som är relevant för beslutsfattare
– publicera vetenskapliga artiklar och rapporter.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid i ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Bo Gustafsson, tfn 08-674 75 93, bo.gustafsson@su.se, eller Linda Kumblad, tfn 08-16 27 01, linda.kumblad@su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.