arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i biogeokemi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av ämnet

Det är allmänt känt att ökningen av biomineralisering av kiseldioxid i haven har påverkat den evolutionära konkurrensen om löst Si (DSi).

Det finns en accepterad idé om att förekomsten av kiselhaltiga organismer bidrog till en nedgång av DSi i marina miljöer under senare delen av Prekambrium och tidiga delen av Fanerozoikum. Denna idé baseras till stor del på slutsatser från hornstenspetrologi, men direkta bevis för nedgången saknas. Ediacaran-Kambrium är en avgörande period då de tidigaste kiselhaltiga fossilen (kiselhaltiga svampdjur och radiolarier) hittats i material från denna period och åtföljts av variationer i marina redoxförhållanden, tillförsel av markbundna material, klimat och biologiska förändringar. Syftet med detta projekt är att utforska kiselomsättningens utveckling genom perioden Ediacaran-Kambrium och dess samspel med andra geologiska/biologiska processer.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften i denna postdoktorala tjänst är att bedriva forskning. Undervisning får också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

- Undersöka förändringar i intensiteten av omvänd vittring under den sena delen av Prekambrium/tidiga delen av Fanerozoikum.
- Undersöka kiseldiagenetiska processer, genom användning av kiselisotopsgeokemi och kartläggning av olika ämnen med SEM-EDS och/eller Ramanspektroskopi.
- Undersöka bevarandet av svampspikler från olika sedimentarkiv.
- Skriva vetenskapliga artiklar.
- Administration som följer av arbetsuppgifterna ovan.

Kvalifikationskrav

För anställning som postdoktor krävs att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom anställningens ämne, avlagd senast tre år före tillträdesdatum. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:


- Doktorsexamen i geologi med inriktning på paleobiologi, paleontologi eller liknande ämne.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
- Praktisk erfarenhet av att kemiskt och fysiskt extrahera (kiselhaltiga) mikrofossil från marina sedimentarkiv som består av aggregerade eller cementerade sediment.
- Dokumenterade kunskaper kring utvecklingen av miljömässiga förhållanden och av ekosystem genom Ediacaran-Kambrium och samspelet mellan dessa
- Kunskap för att kunna koppla variationer i organismers biomineralisering med samtidiga biogeokemiska förändringar i miljön.
- Tidigare erfarenheter av att använda svepelektronmikroskop (SEM) och elektronbackscatterdiffraktion (EDS) samt andra metoder för att avbilda på mikroskala och geokemiskt.
- Praktisk erfarenhet av att förbereda material i renlaboratorium och av mätning av isotopkvoter för Si (och andra ämnen) med (LA)-MC-ICP-MS.

Bedömningskriterier och andra kvalifikationer

Detta är en karriärutvecklingstjänst främst inriktad på forskning. Tjänsten är tänkt som ett första steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskarkvalifikationer och potential som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsfärdigheter inom ämnet.

Vid anställning till en postdoktortjänst ska följande utgöra bedömningskriterier

- Förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.

Hänsyn ska också tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur den sökande kan bidra till den framtida utvecklingen.

Anställningsvillkor

Detta är en visstidsanställning på heltid på högst 3 år.  Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Ansökningsinstruktioner

Ansökningar ska skrivas på engelska och samlas i en pdf-fil som innehåller:

- CV, inklusive en lista på publikationer,
- En allmän beskrivning av tidigare forskning inklusive kunskap och erfarenhet avseende kraven för tjänsten (högst två sidor),
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner,
- En kopia av doktorsexamensbeviset och andra certifikat eller betyg som du vill ska beaktas.

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-11-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till