arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i biofysik inriktning maskininlärning

 • Yrkesroll

  Biokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2022-05-31.

Institutionen för biokemi och biofysik är en av de större institutionerna inom naturvetenskaplika fakulteten med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Institutionen har internationellt ledande forskning inom cell- och molekylärbiologi, speciellt strukturbiology, molekylär modellering/simulering och kryo-elektronmikroskopi. Denna position är en del av ett samarbete mellan de två största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP) samt SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är att lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor.

Projektbeskrivning

Kryoelektronmikroskopi (kryo-EM) har varit en revolution för strukturbiologi med sin förmåga att med datorer rekonstruera 3D-elektrondensiteten hos proteiner baserat på miljontals brusiga bilder av enstaka proteinmolekyler. I vissa fall har moderna rekonstruktionsmetoder också gjort det möjligt att förutsäga flexibilitet hos molekyler, men endast på grova skalor. Detta postdoktorprojekt är ett samarbete med matematiska institutionen vid KTH, där vi kommer att använda de enorma mängderna data om proteinrörelser som finns tillgängliga i molekylära simuleringar som produceras i vår forskargrupp för att utveckla nya neurala nätverk för att skapa bättre beskrivningar av molekylära modeller som används för att förutsäga både struktur och rörelse från ny kryo-EM-data som vi samlar in på SciLifeLab.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta tillsammans med matematiker, strukturbiologer och beräkningskemister för utföra molekylära simuleringar och utveckla nya sätt att beskriva och presentera molekylära rörelser både i kryo-EM-data och simuleringar. Du kommer att vara involverad i att träna och testa neurala nätverk, och i synnerhet bedöma prestandan för flerskaliga rörelseförutsägelser på nya kryo-EM-data.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kunskap och erfarenhet av simuleringar, beräkningsmässig kryo-EM-rekonstruktion eller ramverk för djupinlärning, såsom PyTorch eller TensorFlow, är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledaren, professor Erik Lindahl, erik.lindahl@scilifelab.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biokemist

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat