arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i beräkningsmatematik

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

vid Matematiska institutionen . Sista ansökningsdag: 2021-10-01.

Matematiska Institutionen på Stockholms Universitet består av tre avdelningar: Matematik, Matematisk statistik och Beräkningsmatematik. Den här postdoctjänsten tillhör den senare. Avdelningen för Beräkningsmatematik bedriver forskning inom ett flertal olika områden, inkluderande datalogi, beräkningsbiologi, numerisk analys, och beräkningsstatistik. Anställningen har även nära kopplingar till Logikgruppen med experter inom konstruktiv matematik och (homotopi-)typteori.

Projektbeskrivning

Ett flertal olika projekt inom beräkningsmatematik är möjliga, men med preferens för projekt relaterade till datalogi och typteori. Specifika ämnen av intresse är homotopi-typteori, kategoriteoretiska modeller för typteorier, kubiska typteorier, implementation av bevisassistenter, och datorverifiering av matematik och datavetenskap.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är forskning. Anställningen inkluderar också en viss mängd undervisning (upp till 20%), vilket kan inkludera handledning. Den anställde förväntas delta i institutionens aktiviteter, t.ex. genom att hålla föredrag i institutionens regelbundna seminarier.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt kommer också läggas på kandidatens potential att interagera med medlemmarna i forskningsgruppen. De sökande förväntas kunna uttrycka sig flytande på engelska både i tal och skrift, och ha god kommunikationsförmåga samt social förmåga.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Anders Mörtberg, anders.mortberg@math.su.se.

Generella frågor kan även ställas till avdelningsföreståndaren Lars Arvestad, arve@math.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Matematiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat