arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i beräkningsarkitekturer för kommunikation bortom 5G

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  7 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i beräkningsarkitekturer för kommunikation bortom 5G
med placering vid Institutionen för systemteknik

Arbetsuppgifter

Avdelningen för datorteknik vid Institutionen för systemteknik (ISY) forskar på effektiva beräkningsarkitekturer för, bland annat, mobil kommunikation. Introduktionen av 5G medförde ett antal radikala förändringar, t ex massiv MIMO. Dessutom så beskrevs att stort antal användarfall med ökad bandbredd, minskad fördröjning och/eller fler samtidiga användare, samtidigt som energiförbrukningen förväntas minska.

Framtida utveckling förväntas ge ännu mer strikta krav på dessa parametrar. För att kunna uppnå detta så måste beräkningsarkitekturerna bli ännu mer effektiva. Det finns flera olika områden av intresse här och inom gruppen bedrivs redan forskning på t ex massiv kommunikation mellan maskiner (mMTC).

Tjänsten finansieras av det strategiska forskningsområdet ELLIIT, https://old.liu.se/elliit?l=en och det förväntas att innehavaren av tjänsten medverkar och presenterar vid de årliga träffarna. Det finns ett nära samarbete med avdelningen för kommunikationssystem som utvecklar nya algoritmer och tekniker.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Den kan också inkludera, i den mån det anses relevant, bidrag till doktorandhandledning och doktorandkurser.

Behörighet

Den sökande ska ha en stark bakgrund i åtminstone ett av följande områden: programmerbara och/eller dedikerade beräkningsarkitekturer, signalbehandling för kommunikation och aritmetiska kretsar. Dessutom förväntas erfarenhet av hårdvarubeskrivande språk (VHDL/Verilog) och syntes (ASIC/FPGA). Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning publicerad i internationella tidskrifter och konferenser.

Den sökande förväntas kunna arbeta både på egen hand och i grupp. Mycket goda kunskaper i både skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är en förutsättning.

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se under lediga jobb. 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 7 april. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra postdoktorer inom Institutionen för systemteknik är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat