arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i bentisk ekologi och trofiska interaktioner

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer.

Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.

Arbetsuppgifter:

Vi söker en Postdoktor för att bedriva forskning med fokus på ekologisk dynamik i den bentiska miljön, med inriktning på interaktioner mellan torsk och skrubbskädda och deras bytesdjur i Östersjön. Mer specifikt: (i) karakterisera dieten av torsk och skrubbskädda, och kvantifiera deras potentiella interaktioner i form av predation och konkurrens, under olika perioder, habitat, område och under olika abiotiska förhållande; (ii) förstå och kvantifiera samspel mellan populationsdynamik av torsk och skrubbskädda, som abundans, kondition och tillväxt; potentiellt ingår också att (iii), utveckla nya konceptuella och analytiska modeller som integrerar bentiska och pelagiska ekosystemkomponenter; (iv), undersöka scenario av ekosystemrespons i relation till antropogena påverkansfaktorer, med fokus på potentiella konkurrensen mellan torsk och skrubbskädda. Resultat skall rapporteras som vetenskapliga publikationer. Projektets mål kommer baseras på fältdata, olika analytiska metoder och potentiellt flera-arts-modellering, beroende på din bakgrund och intresse. Havsfiskelaboratoriet kommer att kunna bidra med långa och rumslig upplösta tidserier av övervakningsdata om fisk abundans och tillväxt. Detaljerad dietdata från både arterna är också tillgängliga och ytterligare prover kommer att kontinuerligt samlas in under
projekttiden.
Arbetet ingår i forskningsprojekt ”Födovävsinteraktioner mellan bottenlevande fiskarter: en kunskapsbrist ekosystembaserad fiskeriförvaltning”, en samarbete mellan SLU och Linköpings Universitet. Tjänsten innefattar möjlighet till utbyte mellan universitet, arbetsperioder utomlands, medverkan i vetenskapliga konferenser, och deltagande i forskningsresor ombord på fartyg.

Kvalifikationer:

Sökande måste ha avlagt en doktorsexamen för högst tre år sedan i biologi/ekologi eller statistik/matematik med fokus på biologi, eller motsvarande med likartad vetenskaplig kompetens. Urvalet av kandidat baseras huvudsakligen utifrån vetenskapliga meriter inom det relevanta forskningsområdet. Din forskningsbakgrund anses särskilt meriterande om du har erfarenhet inom en eller flera av följande områden: fisk populationsdynamik, bentisk ekologi, trofiska interaktioner, födovävsmodellering och klimat/fiske påverkan på ekosystem. Ett krav är att du har dokumenterat färdighet i kvantitativ evaluering av trofiska interaktioner och ekosystemdynamik. Vidare, du skall ha erfarenhet av statistiska analyser av fiskdietsdata (maginnehållet och/eller stabila isotoper). Du bör också ha erfarenhet i statistiska analyser av biologiska, miljö och fiskeri data, både i tid och rum. Erfarenheten att hantera stora datamängder och R-programmering är meriterande. Tidigare erfarenhet av fältarbete och biologisk arbete i lab är en fördel. Du skall ha god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift på engelska och god förmåga att publicera vetenskapliga artiklar. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och däribland engagemang, hög grad av självmotivation, kreativitet, initiativförmåga och självständighet samt förmåga att samarbeta med kollegor.

Placering:

Lysekil

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-31.

Önskvärt är en ansökan på engelska och skall innehålla: 1) intressebrev med beskrivning av forskningserfarenhet, 2) detaljerad CV, 3) fullständig publikationslista inkl. pågående arbeten, 4) kopia av examensbevis, 5) kontaktuppgifter till två referenspersoner. Beskrivning av övriga erfarenhet, som undervisning och erhållna forskningsbidrag, skall också ingå i CV.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning 24 månader Ej specificerat