arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i barns perspektiv på miljö och digitalisering

 • Yrkesroll

  Forskare, IT

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-08-15.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de äldsta datavetenskapliga institutionerna i landet samt den största institutionen vid Stockholms universitet, placerad vid campus Kista, Stockholm. Ämnet data- och systemvetenskap rör sig mellan teknik och humaniora, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap. Användningen och utformningen av IT kontextualiseras i förhållande till människor, organisationer och samhälle. DSV erbjuder en stimulerande forskningsgemenskap i en internationell miljö.

Projektbeskrivning

Denna postdoktoranställning är inriktad mot Människa–datorinteraktion med fokus på barns perspektiv på miljö och digitalisering. Den utvalda kandidaten kommer att arbeta med Docent Airi Lampinen vid Stockholms universitet och även i nära samarbete med Docent Meike Schalk vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Projektet inriktat på nya roller av digitalisering för att ta hand om relationer mellan olika arter i en skadad miljö. Projektet är särskilt inriktat på barn i deras utveckling av värderingar och etik. I detta projekt kommer vi att dra nytta av en feministisk vårdetik samt mer-än-mänskliga teorier om kollaborativ överlevnad. Forskningsverksamheten kommer att ligga inom området interaktionsdesign och inkludera workshops, konceptutveckling, prototypframtagning och feedback-sessioner.

Annställningen innebär forskning-genom-design, utveckling av teoretiska förståelser och eventuell prototypframtagning. Det övergripande målet är att utveckla bättre förståelser av barns perspektiv på miljön och digitaliseringens roll i dem.

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor med en bakgrund inom människa–datorinteraktion och/eller interaktionsdesign med erfarenhet av forskning-genom-design metoder, inklusive första persons metoder, tillsammans med kompetens i att bedriva empirisk och design-styrd forskning i intima och känsliga miljöer.

Forskningen har en interdisciplinär inriktning och kommer att bygga på kopplingar mellan människa-datorinteraktion, arkitektur och relevant samhällsvetenskap. huvudansvar innebär både empiriskt arbete och designarbete relaterat till barns miljöperspektiv och digitaliserings roll i dem.

Projektet bedrivs i en tvärvetenskaplig forskargrupp med omfattande internationella samarbeten. Förväntning är att forskaren kommer att presentera sitt arbete i internationella forum och tidskrifter, samt samarbeta med kollegor vid både SU och KTH.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Sökande kandidater måste ha passerat både steg 1 och steg 2 i Digital Futures postdoc fellowships utvärdering under våren 2022.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Följande kriterier kommer att användas för bedöma sökande:
 • Forskningskompetens: en meritlista som visar spetskompetens inom forskning-genom-design metoder för interaktion mellan människa och dator, särskilt när det gäller intima och känsliga miljöer.
 • Självständighet: Förmåga att formulera egna originella forskningsidéer och bedriva forskning självständigt inom HCI-området. Publikationer som bygger på forskning-genom-design och förstapersonsmetoder är ett måste.
 • Samarbetsförmåga: Förmåga att arbeta som en del av teamet och bevis på aktiv deltagande i kollaborativa forskningsprojekt.
 • Kommunikationsförmåga: Förmåga att flytande kommunicera forskningsidéer och resultat. Detta bör inkludera både skriftliga publikationer och muntliga presentationer på de bästa konferenslokalerna.
 • Medvetenhet om mångfald och jämställdhetsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet mellan könen och barns perspektiv på dessa frågor.

Meriterande

 • Undervisningsförmåga, särskilt erfarenhet i handledning av studentarbete.
Stor vikt läggas på personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Airi Lampinen, tfn 073-280 76 06, airi@dsv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, IT

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat