arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i avancerad mikrofluidik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Postdoktor i avancerad mikrofluidik för upprening av extracellulära vesiklar och för karaktärisering av bakteriell morfologi

Forskningen vid avdelningen för fasta tillståndets fysik omfattar olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till biofysik och olika tillämpningar.

Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Under de senaste tio åren har vi på avdelningen kraftigt utvecklat vår verksamhet inom biofysik och vår expertis inom mikrofluidik. Här har partikelsortering tagit en framstående plats främst med vår utveckling av separationsanordningar baserade på nya parametrar såsom form och deformabilitet med en precision som överstiger den som för närvarande är tillgänglig med konventionella metoder. Vårt mål är att utveckla enkla anordningar och metoder för provpreparation, diagnos och biofysik för tillämpningar inom biomedicin och biologi.

Laboratoriet är välutrustat med flera uppställningar för mikrofluidik och fluorescensmikroskopi, cellodling, mjuklitografi, 3D-skrivare. Utöver detta har vi avancerad mikroskopiutrustning för STED-mikroskopi med upplösningen ner till cirka 30nm och möjlighet att avbilda med fluorescenslivstid och polarisation.

För närvarande ligger fokus på sortering av biopartiklar av olika typ och olika längdskalor. Inom projektet evFOUNDRY sysslar vi med att rena upp extracellulära vesiklar, biopartiklar på nanoskala med stor betydelse bland annat för hur cancer sprids och hur immunsystemet fungerar. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker vi hur bakteriers form påverkar deras möjlighet att infektera och hur de växelverkar med immunsystemet med hjälp av avancerad mikrofluidik, cellbiologi och mikroskopi.

För mer information, se: http://www.ftf.lth.se, http://www.nano.lu.se och https://tegen.ftf.lth.se/

Projektbeskrivning


Initialt kommer projektet att handla om att genomföra nanofluidisk sortering och biofysikalisk karaktärisering av extracellulära vesiklar. Detta kommer att äga rum med hjälp av avancerad mikrofluidik såsom elektrokinetisk så kallad 'deterministic lateral displacement'.

Under ett senare skede handlar projektet om att använda så kallad 'deterministic lateral displacement' tillsammans med visko-elastisk sortering för att utröna vilken roll formen hos bakterier har för deras möjlighet att infektera och att undvika immunsystemet. Det är känt att vissa bakterier kan bilda strukturer, såsom par av bakterier eller längre kedjor. Det har dock varit svårt att studera dessa strukturer då det saknats lämpliga sorteringsmetoder. Vi har nyligen utvecklat en anordning som kan sortera bakterier i olika fraktioner beroende på deras form. På detta sätt kan vi studera varje morfologisk subpopulation i detalj, hur den utvecklas över tid, hur de ingående bakterierna växelverkar med varandra, hur de växelverkar med värdorganismens celler och med värdorganismens immunsystem.

Projektet genomförs i nära samarbete med relevanta forskargrupper inom fysikalisk kemi och biomedicin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Arbetsuppgifterna innefattar även:

- Postdoktorn kommer att arbeta i ett interdisciplinärt projekt med huvudansvar för utveckling av enkla och användarvänliga mikrofluidiska sorteringsmekanismer för extracellulära vesiklar och för bakterier baserade på storlek och form, och mikrofluidiska anordningar för att hålla fast bakterierna så att de kan observeras när de växelverkar med andra bakterier och med värdorganismens celler.
- Arbetet är i huvudsak experimentellt med fokus på mikrofabrikation, utformning av sorteringsanordningar och tillämpning av resultaten på biomedicinskt och kliniskt relevanta frågeställningar.
- Projektet kan också innefatta modellering med fluidiksimuleringsverktyg.
- Det kan också innefatta användning av avancerad superupplösningsmikroskopi, till exempel STED.
- Postdoktorn kommer att vara ansvarig för hantering av de modellsystem, dvs cell-linjer och bakterier, som kommer i fråga.
- Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

För annonsen i sin helhet vänligen se: 
https://lu.varbi.com/what:job/jobID:408265/?lang=se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning