arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i astropartikelfysik eller teoretisk partikelfysik

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-12-01.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Forskningsgruppens inriktning är mötet mellan teoritiska modeller med utgångspunkt i fundamentalfysik och astronomiska observationer. I synnerhet innefattar detta sökandet efter astronomiska mörk materia-signaler; modellerandet av teoretisk partikelfysik; högenergisk astrofysik; teoretiska, experimentella och observationella aspekter inom axionfysik; samt teoretisk kosmologi i tidiga och sena universum. Den sökande kommer att ingå i Frank Wilczeks grupp och kommer också att ha friheten att driva samarbeten med andra forskare (eller studenter) inom AlbaNova.

Postdoktorn kommer även att vara den del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC; www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Betydande beräkningsresurser finns tillgängliga genom Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Den sökande kommer att få disponera över en generös forskningsbudget som kan användas för exempelvis konferensresor och beräkningsresurser.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att utföra teoretisk, beräkningsmässig, och/eller observationell forskning inom högenergetisk astropartikelteori. Postdoktorn förväntas bidra till vetenskapliga artiklar och presentera huvudresultat vid internationella vetenskapskonferenser.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

I urvalsprocessen kommer särskild vikt att fästas vid forskningsproduktivitet, kommunikationsfärdigheter, publikationshistorik samt rekommendationsbrev. Kvalificerade sökande förväntas ha en stark bakgrund inom partikel- eller astropartikelfysik samt ett starkt intresse för båda områden.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Tim Linden, linden@fysik.su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Se fullständig annons gällande din ansökan.

OBS! Den fullständiga annonsen finner du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb och Lediga jobb. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.