arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i artificiell intelligens

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 maj

 • Sök jobbet senast

  15 juli

Om jobbet

vid Psykologiska Institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-07-15.

Projektbeskrivning

Anställningen tillhandahålls av Biologiska avdelningen och kommer höra till projektet ”Intelligence through reasoning”. En stor del av arbetet kommer att ske inom ramen för forskningscentret Digital Futures, som syftar till bidra till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle genom digital transformation. Arbetet kommer att ske i ett samarbete mellan Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet och Avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap, vid Kungliga Tekniska Högskolan/KTH. En betydande del av projektet kommer att handla om att förmedla forskningsfynd i form av vetenskapliga publikationer.

Arbetsuppgifter

 • Att utföra forskning med hög kvalitét och publicera resultat från denna i internationella vetenskapliga tidskrifter inom fältet Artificiell Generell Intelligens. Mer specifikt, den anställde forskaren kommer att genomföra forskning kring att förbättra autonomi hos intelligenta agenter inom ramen för projektet som beskrivits ovan. Denna forskning kommer särskilt att ske utifrån moderna inlärningspsykologiska modeller av språk och kognition
 • Att samarbeta med forskare nationellt och internationellt

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande kandidater måste ha passerat både steg 1 och steg 2 i postdoktorutlysningen till Digital Futures som skett under våren 2021.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Följande kriterier kommer användas för att bedöma sökande:
 • Forskningsexpertis: En beskriven erfarenhet som vittnar om excellens.
 • Självständighet: Förmåga att formulera egna originella forskningsidéer och utföra forskning självständigt.
 • Samarbetsförmåga: Förmåga att arbeta i team.
 • Kommunikationsfärdigheter: Förmåga att flytande uttrycka forskningsidéer och resultat.
 • Medvetenhet om mångfald och vikten av lika villkor, särskilt med fokus på jämställdhet mellan kön.

Särskilt meriterande kvalifikationer

 • Expertis inom forskningsfältet Artificiell Generell Intelligens, särskilt med fokus på modellen ”non-axiomatic logic”.
 • Färdigheter vad gäller undervisning.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Robert Johansson, tfn 08-16 36 85, robert.johansson@psychology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat