arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i arktisk meteorologi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Meteorolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 december

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

Vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-01-21.

Vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med fem andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter viktiga för klimatsystemet, och är även en partner i Swedish e-science Research Centre (SeRC), som utvecklar utnyttjande av datorstödd forskning.

Projektbeskrivning

Projektet handlar om att förbättra modellparameteriseringar av för arktisk viktiga processer såsom moln, gränsskikt och utbyten mellan hav/havsis/atmosfär. Arbetet kommer att ske genom att analysera observationer samt att implementera teoretiska insikter i en nyligen utvecklad kopplad kolumnmodell. Även globala kopplade simuleringar kommer utföras och analyseras på väder- och klimattidsskalor.

Anställningen är inom ett projekt som finansieras av Europeiska Unionens Horizon-2020 program. Den övergripande målsättningen inom APPLICATE (Advanced Prediction in Polar regions and beyond: modelling, observing system design and LInkages associated with a Changing Arctic climate), är att förbättra vår förmåga att göra väderprognoser och klimatprojektioner is det snabbt förändrande Arktis. Projektet har 16 internationella partner från nio länder och koordineras från Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) - Bremerhaven, Tyskland.

Behörighetskrav

Postdoktor anställs i huvudsak för forskning och har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen i meteorologi, atmosfärsvetenskap, oceanografi, datorvetenskap, statistik eller annat relevant äm­ne krävs.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningen baseras på forskningsmeriter. Analys av modellresultat och/eller modellutveckling är speciellt meriterande. Doktorander kan söka innan disputationen, men en doktorsexamen är nödvändig för anställning. Sökanden förväntas ha utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skrift­ligt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde vintern/våren 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Gunilla Svensson, gunilla@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.