arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Arktis ocean–is-dynamik med fokus på Nordgrönland

 • Yrkesroll

  Meteorolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 april

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-04-30.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 35 är lärare eller forskare, 25 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal.

Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt Swedish e-Science Research Center (SeRC) där vi tillsammans med bland annat KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

Projektbeskrivning

Denna tvååriga postdoktorsanställning är inriktad på växelverkningar mellan Atlantvatten i Arktiska oceanen och norra Grönlands inlandsis. Ett fokus är Ryderglaciären, som har en av Grönlands största flytande utlöparglaciärer. Vi har unika oceanografiska och geofysiska observationer från denna svårtillgängliga del av Arktis, som för första gången utforskades av en expedition med isbrytaren Oden sommaren 2019. Observationerna väcker fundamentala frågor om relationen mellan avsmältningen av utlöparglaciärer, lokal fjordgeometri och Atlantvattentemperaturen i Arktis samt stabiliteten av norra Grönlands inlandsis.

Projektarbetet utnyttjar teoretisk och numerisk modellering och kommer att studera frågor som berör: 
 • Atlantvattencirkulationen i Arktiska ocean,
 • samspelet mellan oceansmältning av utlöparglaciärer och fjordgeometri samt Atlantvattentemperaturen och
 • Ryderglaciären samt inlandsisens utveckling på norra Grönland ur ett klimatperspektiv.  
Beroende på den utvalde kandidatens kompetens och intresse kan projektet designas mer individuellt, med utgångspunkt från dessa övergripande frågor.

Postdoktorsanställningen är en del av ett internationellt projekt, med medverkande från Stockholms universitet och institut i USA, som studerar dynamiken och utveckligen av norra Grönlands inlands- och havs-is och dess inverkan på klimat och havsnivå. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna avser huvudsakligen forskning inom ramen för projektet. Inom anställningen förväntas resultat som kan publiceras i vetenskapliga artiklar, och som av postdoktorn kan presenteras på internationella konferenser.  

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Doktorsexamen ska som senast vara avlagd före anställningens start, forskarstuderande är således välkomna med sin ansökan.

Bedömningsgrunder

Se den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Johan Nilsson, tfn 08-16 17 36, nilsson@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Läs mer i den fullständiga annonsen.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Lediga jobb. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Meteorolog

Lön

Individuell lönesättning Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat