arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i antik och medeltida filosofi och klassisk filologi

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 april

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Information om tillsättning av anställning.

Ämne


Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi

Ämnesbeskrivning


Inom antik och medeltida filosofi och klassisk filologi studeras filosofiskt relevant antik och medeltida grekisk och
latinsk litteratur enligt en metod som kombinerar filosofisk och filologisk analys samt fäster avseende
vid den historiska kontexten.

Arbetsuppgifter


Postdoktorn kommer att arbeta inom forskningsprojektet En lucka i vårt vetande: Den medeltida aristoteliska logiken 1240–1360finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet utgörs av ett internationellt samarbete mellan forskare vid Göteborgs universitet, Université de Lille och Université de Genève. Projektets övergripande uppgift är att analysera den aristoteliska logikens utveckling under 1200-talet och dess övergång i 1300-talets realism. Projektet har ett dubbelt syfte: Dels att producera textkritiska editioner av ett antal centrala men hittills outgivna latinska kommentarer till Aristoteles Topiken, Första analytiken och Sofistiska vederläggningar, dels att kartlägga utvecklingen av begreppen slutledning och bevis i den aristoteliska logiken under ovannämnda period.   

Postdoktorn förväntas producera en kritisk edition av Simon av Favershams kommentar till Aristoteles Topiken. Förutom att självständigt utföra forskning inom de områden som är relevanta för projektet förväntas postdoktorn delta aktivt i projektgruppens aktiviteter, inklusive möten, seminarier, workshops och konferenser, samt att samarbeta med Topica-projektet som är förlagt till samma institution (se https://flov.gu.se/english/research/research-programs/topica-project). Postdoktorn kommer att handledas av Ana Maria Mora Marquez. 

Högst 20 % av tjänsten kan innefatta arbetsuppgifter andra än forskning, som t.ex. undervisning. Omfattningen av denna fastställs med utgångspunkt i institutionens behov och postdoktorns kompetensområde. Arbetet förväntas utföras på plats vid Göteborgs universitet. 

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara avlagd doktorsexamen som senast vid sista ansökningsdag. Doktorsavhandlingens ämnesområde bör vara i ett relevant område enligt ämnesbeskrivningen ovan. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Anställningen som postdoktor beskrivs närmare i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1711/1711729_ansta--llningsordning-fo--r-la--rare-vid-go--teborgs-universitet---2019-01-01---v-2018-1161.pdf

 

Ansökan


Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Till ansökan bifogas:
• Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
 • Förteckning över examina och anställningar
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
 • Meritportfölj IV: Meriter avseende samverkan med det omgivande samhället
 • Doktorsexamensbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Åberopade skrifter, inklusive doktorsavhandling, samt separat förteckning över skrifterna
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg.

Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-08-15

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.