arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i analytisk Kemi

 • Yrkesroll

  Analytisk kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  28 november

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2019-11-28.

Projektbeskrivning

Anställningen kommer vara inom projektet ”Nativ masspektrometri och relaterade tekniker för strukturbiologi, livsvetenskaper och miljö”. Detta involverar att utveckla tekniker och tjänster för analys av massa och jonmobilitet hos rekombinanta proteiner och proteinkomplex, samt ligand/läkemedel/toxinbinding till dessa komplex. Detta involverar även nyskapande metoder för jonaktivering i gasfasen (OMNITRAP) i samarbete med Prof. Roman Zubarev vid Karolinska institutet. Dessa tekniker och tjänster kommer utvecklas med målet att etablera en platform för struktur- och funktionsstudier med masspektrometri, som ska vara tillgänglig för forskare i Stockholm och resten av Sverige.

Platformen ska utvecklas inom ramen för Science for Life Laboratory (SciLifeLab), vilket är ett nationellt center för molekylär biovetenskap, med fokus på hälsa och miljövetenskap. Centret kombinerar den bästa tekniska kompetensen med fördjupade kunskaper om translationell medicin och molekylär biovetenskap. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, men fungerar som en nationell resurs för hela Sverige.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär forskning, handhavande och skötsel av masspektrometrar, beräkningsmetoder och analys av data, samt att initiera och sköta samarbeten med forskare vid Stockholms universitet samt andra universitet och företag i Sverige.

Postdoktorn väntas att tillämpa och utveckla provupparbetning (tillexempel online SEC), MS/IM analys, och databehandling för olika problem inom livsvetenskaperna, i nära samarbete med experter i de specifika systemen.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

En djup kunskap inom analytiska tekniker med omfattande förståelse för biologiska system är essentiellt. Erfarenhet av nativ masspektrometri med jonmobilitet och kunskap om beräkningsmetoder är av fördel. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, förmåga att arbeta i multidisciplinära team och vetenskaplig kreativitet är viktigt.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, ärskilt inom modern avancerad masspektrometri och komplementära biokemiska/biofysikaliska metoder.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-01-07 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Leopold Ilag, tfn 08-16 24 35, leopold.ilag@aces.su.se, eller av prefekten, Professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.