arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i anaerobik mikrobiologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 februari

 • Sök jobbet senast

  4 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Den kommande postdoktorn ska jobba med Dr.

Courtney Stairs med stöd av European Research Council (ERC)-funded projekt ’TANGO2’ på biologiska avdelningen vid Lunds universitet. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Arbetet fokuserar på utveckling av genetiska verktyg för att studera anpassning till syrefattiga livsstilar. Några av de planerade metoderna inkluderar anaerob odling, jästgenetik, bioinformatisk analys och experimentell utveckling av jäststammar.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

Kandidaten kommer att arbeta med ovan beskrivna forskningsprojekt. Det förväntas att hon/han kommer att tillämpa och optimera metoder för att driva de övergripande projektmålen, och utforma och tolka experiment. Allt arbete kommer att utföras inbäddat i ett forskargrupp, vilket kräver delning av expertis, öppen diskussion av resultat och underlättande av experiment från andra teammedlemmar. Internationellt samarbete planeras i projektet, inklusive arbetsbesök på minst ett utländskt labb Ett aktivt deltagande vid internationella konferenser förväntas, liksom spridning av resultat i peer-reviewed internationella publikationer Möjligheter till handledning av examensarbeten (kandidatexamen och magisterexamen) samt samhandledning av doktorandprojekt kan erbjudas och skulle uppmuntras Den kandidaten förväntas aktivt söka oberoende forskningsfinansiering under anställningsperioden, för att ge en möjlighet att övergå till en oberoende forskarställning Slutligen kan tjänsten innefatta begränsade arbetsuppgifter inom administration relaterade till de arbetsuppgifter som anges ovan

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. En examen i molekylär biologi, molekylär genetik, molekylär cellbiologi inklusive jäst eller anaeroba organismer som studiematerial eller liknande Dokumenterad förmåga vid nukleinsyraextraktion och bakteriell/jäst ’transformation’, ”Southern/northern blot” analyser Dokumenterad erfarenhet av bioinformatik och gen- och proteindatabasarbete. Ett bra resultat av publicering av peer-reviewed akademiska uppsatser Bevis på förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som medlem i ett team Bevis på förmåga att organisera resurser, planera och utveckla arbetsaktiviteter och möta deadlines effektivt och konsekvent Möjlighet att kommunicera vetenskapliga resultat och kunskap till icke-specialister och studenter

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att arbeta med genetiska, cellbiologiska och biokemiska metoder som kommer att användas i projektet (se ovan) Dokumenterad förmåga och erfarenhet av våt- och silicoarbete med icke-modellorganismer eller miljömikroorganismer Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att handleda studenter, individuellt och i grupper.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Startdatum: 16 april 2023.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Tidsbegränsad anställning i 2 år med start 16 april 2023 Visstidsanställning till