arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i algoritmer och arkitekturer för koherent optisk kommunikation

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  27 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i datorteknik 
med placering vid Institutionen för systemteknik

Arbetsuppgifter

Avdelningen för datorteknik vid Institutionen för systemteknik (ISY) forskar på effektiva beräkningsarkitekturer för, bland annat, koherent optisk kommunikation. Med tanke på de väldigt höga datatakterna i fiberoptiska kommunikationsystem är översamplingen en begränsande faktor. Ett av huvudsyftena med denna postdoktorstjänst är att studera möjligheterna att effektivt använda en fraktionell översampling vid signalbehandlingen. Traditionellt så använder de adaptiva utjämnarna en heltalsfaktor av symboltakten. Genom att använda en fraktionell faktor så undviks både den högra sampeltakten vid beräkningarna samt omvandlingen mellan sampeltakter. Detta kräver dock att nya algoritmer utvecklas, som dessutom måste vara möjliga att implementera effektivt.

Tjänsten finansieras av det strategiska forskningsområdet ELLIIT, https://old.liu.se/elliit?l=en och det förväntas att innehavaren av tjänsten medverkar och presenterar vid de årliga träffarna. Det finns inom projektet samarbete med avdelningen för kommunikationssystem vid institutionen samt med Chalmers tekniska högskola.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Den kan också inkludera, i den mån det anses relevant, bidrag till doktorandhandledning och doktorandkurser.

Behörighet

Den sökande ska ha en stark bakgrund inom digital signalbehandling, helst inom optisk kommunikation. Dessutom förväntas erfarenhet av hårdvaruimplementering av signalbehandlande algoritmer med hårdvarubeskrivande språk (VHDL/Verilog) och syntes (ASIC/FPGA). Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning publicerad i internationella tidskrifter och konferenser.

Den sökande förväntas kunna arbeta både på egen hand och i grupp. Mycket goda kunskaper i både skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är en förutsättning.

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner besök www.liu.se under lediga jobb. 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 oktober. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat