arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Åldrande och social förändring

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  21 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Postdoktor i Åldrande och Social Förändring, med fokus på åldrandets och arbetslivets ekonomi inom det internationella komparativa forskningsprogrammet ‘EIWO - Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe’, med placering vid Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC), vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Inom Avdelningen och Forskningsmiljön Åldrande och social förändring (ASC) bedrivs ledande forskning om centrala aspekter av det åldrande samhället. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier, bidrar ASC också till att kunskapen om åldrandet utifrån ett samhällsperspektiv ökar. Läs mer på www.ageing.se.

Arbetsuppgifter

Anställningen som postdoktor innebär primärt att arbeta inom programmet EIWO - Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europé (www.eiwoproject.org), ett program som utifrån livslopps-orienterad komparativ forskning fokuserar på arbetsliv, livslångt lärande, livsloppsrelaterad policy, åldrande samt social exkludering. Programmet genomförs i nära samarbete med en internationell forskargrupp bestående av partners från fyra Europeiska länder, Storbritannien, Tyskland, Polen och Sverige. En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i Ekonomi, Sociologi, Äldreforskning, Statistik eller relaterade discipliner och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång och innan anställningen påbörjas.

Personen vi söker ska ha ett stort intresse och dokumenterad erfarenhet inom EIWOs forskningsområde, såsom (sent) arbetsliv, arbetsmarknad, livslångt lärande, livsloppsrelaterad policy, social exkludering, ojämlikhet samt social förändring, livslopp och åldrande.

Vi söker en person som har mycket goda kunskaper i statistik generellt, liksom inom kvantitativ metod, databearbetning och dataanalys. I synnerhet är mycket goda kunskaper och kompetenser i longitudinell och multilevel analys med registerdata samt komparativ analys av internationella surveydata meriterande. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i analysprogram såsom SPSS eller STATA. Erfarenhet av Mplus och komplexa statistiska analysmetoder och modellering är en betydande bonus.

Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, liksom god samarbetsförmåga är ett krav. Ambitionen och förmågan att arbeta i ett internationellt konsortium är speciellt meriterande.

Vi förväntar oss att den person som anställs som postdoktor vid ASC kommer att bidra till diskussionen av forskning och analytiska koncept för att förbättra kvaliteten på avdelningens vetenskapliga produktion i den fortsatta utvecklingen av ASC.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 september. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat