arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i akvatisk mikrobiell ekologi

 • Yrkesroll

  Mikrobiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2019-11-05.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.     

Projektbeskrivning

Ett av huvudmålen för anställningen är att förstå och karakterisera mikrobiella föreningar och interaktioner i vattenmiljöer. För att göra detta kommer vi att använda toppmodern teknik på SciLifeLab. Projektet kommer att etablera samarbeten och utveckla och testa forskningshypoteser om mikrobiell ekologi, genetiska populationsstrukturer, testmodeller för interaktioner av arter och direkt utveckling av interaktioner.

Anställningen kommer att vara placerad vid SciLifeLab (www.scilifelab.se) där arbetsmiljön är internationell, med engelska som arbetsspråk. Anställningen kommer att vara kopplad till det biologiska mångfaldsprojekt ”Få grepp om mikrobiota som styr växthusgasutsläpp från sötvatten”. Detta biologiska mångfaldsprojekt involverar en grupp forskare som arbetar vid Sveriges lantbruksuniversitet och University of Madison, Wisconsin. I projektet undersöks kemiska egenskaper och mikrobiella processer i 40 akvatiska system från Europa och Nordamerika, samt i odlade modellsamhällen. Projektet syftar till att förstå funktionell variation inom och mellan boreala sjöar och undersöka samband mellan miljöförhållanden och processer som är involverade i växthusgasomsättningen.

Arbetsuppgifter

Projektet har tillgång till stora datamängder som ska analyseras inklusive metagenomer från sjöar och permafrost-upptiningdammar, encellsgenom och metagenomer från vattenmodellsamhällen. Dessutom finns det möjligheter att utveckla och arbeta med odling av vattenlevande mikroorganismer.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi söker en innovativ, energisk och samarbetsvillig person som ska arbeta som en del av ett team för att slutföra ett antal av de projekt som beskrivs ovan.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Följande kvalifikationer är meriterande:
 • PhD i genomik, ekologi, mikrobiologi, matematik, bioinformatik, datavetenskap, statistik, genetik, eller en relaterad disciplin.
 • Kvantitativa färdigheter och erfarenhet av beräkningsanalys av genomiska eller andra biologiska data, vilket visas genom peer-review publikationer
 • Programmeringskompetens gällande flera datorspråk inklusive R
 • Möjlighet att analysera och tolka data från storskaliga sekvenseringsprojekt
 • Tidigare erfarenhet av datahantering och integration, inklusive visualisering och tolkning av komplexa datamängder
 • Visad förmåga att arbeta både som en del av ett team och självständigt, organisera arbetet effektivt och prioritera bland arbetsuppgifterna
 • Förmåga att både tillhandahålla och agera på konstruktiv kritik

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde så snart som möjligt.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Ove Eriksson, ove.eriksson@su.se, och projektledare Sarahi Garcia, sarahi.garcia@su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.