arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i AI och maskininlärning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 oktober

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar upp till två (2) anställningar som
Postdoktor i AI och maskininlärning 
med placering vid institutionen för datavetenskap

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin; ett omfattande nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering av forskare (se https://wasp-sweden.org). WASP omfattar fem fullvärdiga svenska partneruniversitet och en betydande del av svensk industri och näringsliv. Den aktuella anställningen är en del av WASP:s rekryteringsprogram som syftar till att stärka Sveriges position inom artificiell intelligens och maskininlärning. Anställningen kommer ingå i en ny forskargrupp ledd av WASP:s gästprofessor Hector Geffner och kommer även samarbeta med det breda utbud av forskning som bedrivs inom AL, maskininlärning och djupinlärning på Institutionen för datavetenskap och Institutionen för systemteknik.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Innehavaren/innehavarna kommer att delta i ett forskningsprojekt som delvis leds av gästprofessor Hector Geffner. Projektet fokuserar på ett grundläggande forskningsproblem som är centralt för den nuvarande uppdelningen inom AI mellan databaserat lärande och modellbaserat resonemang: problemet att lära symboliska första ordningens representationer från primärdata och observationer. Databaserad inlärning, liknande de som är baserade på deep learning, är populära eftersom det finns gott om tillgängliga data, men däremot producerar de svarta lådor som saknar den flexibilitet, transparens och garanti som kan uppnås med modellbaserade system. Att utveckla modeller för hand är å andra sidan både svårt och tidskrävande för de flesta tillämpningar.

Mer information, se länk till utlysning.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 26 november 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra postdoktorer inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.