arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i aerosol–moln–klimat-interaktioner

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Oceanograf

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  8 september

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-08.

Vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU), bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet, och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Drygt 60 personer arbetar vid institutionen, varav ca 25 är forskare/lärare, 25 doktorander och 12 är teknisk och administrativ personal.

Projektbeskrivning

Anställningen är kopplad till det Horizon2020-finansierade projektet FORCeS (”Constrained aerosol forcing for improved climate projections”). FORCeS strävar mot att reducera osäkerheten kring den antropogena klimatdrivningen från aerosolpartiklar, vilket är grundläggande för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga för att nå Parisavtalets mål. Stockholms universitet koordinerar projektet, vilket är ett samarbete mellan 20 europeiska samarbetspartners.

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att undersöka hur en aerosolperturbation propagerar till storskaliga moln- och klimatvariabler via mikrofysikaliska molnprocesser, och baserat på denna kunskap förbättra beskrivningen av relevanta mikrofysikaliska och dynamiska processer i en jordsystemmodell. Tidigare studier har visat att klimatmodeller överskattar påverkan av aerosolpartiklar på moln jämfört med satellitobservationer, vilket kan betyda att modellerna ger en för kraftig antropogen klimatdrivning från aerosolpartiklar. Vi vet att småskaliga moln-återkopplingsmekanismer, såsom förändringar i duggregn och turbulent omblandning, kan beskriva en del av skillnaden mellan observationer och storskaliga modeller, men det är inte klart hur denna kunskap ska implementeras i modellerna.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att använda observationer (in-situ och satellit) och högupplösta numeriska modeller (”Large Eddy Simulation”, LES) för att förstå hur en aerosolperturbation påverkar molnens mikro- och makrofysikaliska egenskaper, och att använda LES som ett verktyg för att utvärdera och förbättra storskaliga modell-parameteriseringar. De förbättrade parameteriseringarna kommer sedan implementeras i jordsystemmodellen NorESM och den övergripande effekten på moln och klimat kommer att utvärderas. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med andra medlemmar av FORCeS.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen i meteorologi, atmosfärsvetenskap, oceanografi eller annat relevant ämne krävs. 

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Sökande med en äldre examen kan komma i fråga, men då med en annan anställningsform.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Bedömningen baseras på forskningsmeriter. Doktorander kan söka innan disputation, men en doktorsexamen är ett krav för anställning.

Sökanden förväntas ha utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde under hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prof. Annica Ekman, tfn 08-16 23 97, annica@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.