arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i aerosol–moln-växelverkningar

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  9 september

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-09-09.

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. ACES är indelat i fem enheter där forskning och undervisning bedrivs inom miljöföroreningars kemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap (ACESl) fokuserar på att förstå såväl de processer som pågår i luften, som deras konsekvenser på human hälsa och klimat. Våra metoder spänner från laborativa experiment till fältmätningar (t.ex. karakterisering av luftburna partiklar inom- och utomhus) och satellitobservationer, och från molekylära teorier till globala simuleringar.

Projektbeskrivning

Anställningen är kopplad till det Horizon2020-finansierade projektet FORCeS (”Constrained aerosol forcing for improved climate projections”). FORCeS strävar mot att reducera osäkerheten kring den antropogena klimatdrivningen från aerosolpartiklar, vilket är grundläggande för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga för att nå Parisavtalets mål. Stockholms universitet koordinerar projektet, vilket är ett samarbete mellan 20 europeiska samarbetspartners. Anställningen fokuserar på prosesser som styr molnbildning och -utveckling, särskilt organiska aerosolpartiklarnas påverkan på molnbildning och -egenskaper. Målet är att utreda, med hjälp av modellering på olika skalor, vilka atmosfäriska processer och aerosolegenskaper är de mest viktiga för att förstå molnbildning, och minska osäkerheten i aerosolpartiklarnas klimatpåverkan. Det slutliga målet är att informera globala modeller om hur dessa processer ska beskrivas på ett exakt men enkelt sätt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning och metodutveckling (programmering och dataanalys). De huvudsakliga arbetsuppgifter är simuleringar med aerosol-processmodeller och molnmodeller (t.ex. LES-modeller), samt evaluering av dessa modeller och de underliggande  teorier med experimentell data. Arbetet kommer ske i nära samarbete med andra medlemmar av FORCeS.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i meteorologi, atmosfärsvetenskap, miljövetenskap, klimatvetenskap, fysik, kemi eller annat relevant ämne.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Sökande med en äldre examen kan komma i fråga, men då med en annan anställningsform.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Bedömningen baseras på forskningsmeriter. Doktorander kan söka innan disputation, men en doktorsexamen är ett krav för anställning. Sökanden förväntas ha utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Bakgrund med frågor relaterade till atmosfäriska aerosolpartiklar, moln, och klimatprosesser ses som en merit.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde under hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ilona Riipinen, tfn 073-585 92 51, ilona.riipinen@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.