arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i aerodynamik hos flygande fåglar

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Fåglar uppvisar en stor variation i vingform och flaxande rörelser, vilket är förknippat med skillnader i prestanda.

Eftersom flykt är kostsamt förväntar vi oss att evolutionen har optimerat vingarnas form och hur de rörs, men trots en ökad förståelse för aerodynamiken hos flygande fåglar har vi fortfarande en rudimentär förståelse för hur vingars form och rörelser hänger ihop. Vid Lunds universitet bedriver vi världsledande experimentell forskning om hur djur flyger. Detta projekt fokuserar på aerodynamiken hos flygande fåglar och kommer att använda sig av de senaste teknikerna för att studera fåglars flykt i vår vindtunnel. Resultaten kommer att användas vid utvecklandet av modeller för att beräkna flygkostnader och som används för att förstå fåglars flyttbeteende.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna som postdoktor är att bedriva forskning. För denna tjänst är forskningen fokuserad på experimentella aerodynamiska studier, där man använder kvantitativa flödesmätningar, av djur och robotar i vår vindtunnel. För den exakta inriktningen kommer hänsyn tas till den sökandes bakgrund (e.g. aerodynamik, robotik eller biologi). Den sökande förväntas ta ansvar för planering och ledning av experimentella studier med kvantitativa flödesmätningstekniker i vår vindtunnel, behandla data, genomföra analyser och förbereda manuskript för publicering. Det finns ingen undervisning direkt kopplad till tjänsten, men undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna (dock högst 20% av arbetstiden). Förutom undervisning på grundkursnivå kan även handledning av projektarbeten och doktorander omfattas. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Postdoktorn förväntas delta i Flyglabbets grupp vid biologiska institutionen.

Behörighet

För att vara behörig att anställas som postdoktor måste den sökande avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämnesområde relevant för anställningen (i.e. biologi, ingenjörsvetenskap, fysik). Examen ska ha avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Förmåga att arbeta inom forskargruppen

Det främsta kriteriet för utvärdering av sökande är vetenskaplig förmåga, problemlösningsförmåga och potential för bidragande till projektets övergripande mål. Vi letar efter en hängiven, motiverad doktor i biomekanik, flödesdynamik, funktionell morfologi, aerodynamik eller bioinspirerad robotik. 

Den sökande förväntas vara välorganiserad och kunna kommunicera med media och studenter. Dokumenterad förmåga att skriva och kommunicera på engelska på en avancerad nivå är ett krav.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt förmåga att organisera och genomföra experimentellt aerodynamiskt arbete. Erfarenhet av att jobba med particle image velocimetry, eller liknande tekniker, liksom förmåga att programmera i Matlab eller andra relevanta språk kommer också att beaktas. Uthållighet vid experimentella studier och hur den sökandes erfarenhet och förmågor komplimenterar och stärker gruppens pågående forskning samt hur den sökande förväntas bidra till framtida utveckling kommer också att utvärderas.

Övriga meriter


- Erfarenhet att jobba med particle image velocimetry
- Tidigare erfarenhet av att jobba med djur (flygande eller simmande) och användande av Matlab

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga relevant för projektet. 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
- Om sökande blir utvald för intervju förväntar vi oss även en elektronisk kopia (pdf) av avhandlingen

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Tidsbegränsad anställning på 2 år med önskad start 1 januari 2023 Visstidsanställning till