arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i aDNA

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Sista ansökningsdag: 2021-05-24.

Institutionen för arkeologi och antikens kultur är Sveriges största arkeologiska miljö och ett av universitetets ledande forskningsområden. Institutionen har sju enheter, arkeologi, arkeologiska forskningslaboratoriet, numismatiska forskningsgruppen, osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, antikens kultur och samhällsliv, centrum för evolutionär kulturforskning och centrum för paleogenetik. 

Projektbeskrivning

Institutionen utlyser en postdoktoranställning vid Centrum för paleogenetik. Projektet syftar till att extrahera och analysera helgenomdata från lämningar som är från hundra tusen år och upp till mer än en miljon år gamla. Målsättningen är att erhålla en större kunskap om evolutionära processer hos vilda djur. De primära metoderna som ska användas i projektet inkluderar laborativ analys av förhistoriskt DNA från tänder och ben, samt beräkningsanalyser av det data som tas fram. Forskargruppen inom projektet är internationell och kommer från flera olika vetenskapsområden.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är egen forskning samt analyser av genetiska data från förhistoriskt material, insamlat med storskalig DNA-sekvensering. Personen förväntas delta i institutionens dagliga arbete och interagera med övriga projekt inom centrum för paleogenetik.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid bedömningsprocessen kommer den sökandes forskningsskicklighet särskilt beaktas. Dokumenterad erfarenhet inom bioinformatik och beräkningsbiologi är av stor betydelse och likaså erfarenhet av hantering av data från storskalig sekvensering med hjälp av dataskript och automatiserade analysmetoder samt kunskap i laborativ analys av DNA från förhistoriska eller historiska prover.

Tidigare erfarenhet av arbete med mycket degraderat DNA är av grundläggande betydelse. Erfarenhet av analyser av data från storskalig DNA-sekvensering och ett intresse inom paleontologi eller arkeologi är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid förmågan att samarbeta och analysera data, samt att kunna arbeta självständigt och att ta egna initiativ. Arbetsuppgifterna förutsätter en utvecklad ansvarskänsla och en känsla för att hjälpa kollegor när så behövs. Djupgående kunskaper i engelsk skrift och tal är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Love Dalén, tfn 08-5195 4281, love.dalen@nrm.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (max 2 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning. Friskvård 2.500 kr/år

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid, anställning i två år. Heltid.