arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i 4D-röntgenavbildning med maskininlärning

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker. Vi är också delaktiga i att utveckla strålrör, experimentstationer, experimentella tekniker och acceleratorsystem för MAX IV laboratoriet samt har ett nära samband med European Spallation Source (www.esss.se), som är en ny europeisk neutronanläggning som är under konstruktion i anslutning till MAX IV. MAX IV är en ett nationellt storskaligt laboratorier som är en del av Lunds Universitet och ligger på cyklingsavstånd från fysiska institutionen.  Laboratoriet är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning där forskare från Sverige och resten av världen bedriver forskning inom t.ex. materialvetenskap, biologi, kemi och nanoteknik. 

Arbetsuppgifter

Röntgenstrålar har en unik förmåga att undersöka prover i deras naturliga tillstånd, så som celler, proteiner i lösning eller elektroniska apparater, potentiellt med upplösning på atomär nivå. Byggandet av diffraktionsbegränsade lagringsringar (MAX IV) och röntgen-frielektronlasrar (European XFEL) har öppnat ett helt nytt spektrum av applikationer tack vare deras briljans som saknar motstycke. Detta projekt har som mål att utveckla en ny röntgenavbildningsmetod kallad röntgen-multiprojektionsavbildning (XMPI), kapabel att filma processer i 3D med en tidsupplösning som är flera storleksordningar snabbare än dagens 3D-röntgenavbildningstekniker.

Kandidaten kommer att arbeta med utvecklingen av nya algoritmer för djupinlärningskonstruktion för att hämta 3D-filmer som förvärvats med hjälp av XMPI. Denna utveckling innebär en kombination av toppmoderna metoder för djupinlärning med fysisk kunskap om de studerade processerna och röntgenavbildningsformation.

De utvecklade algoritmerna kommer testas och driftsättas i olika synkrotronstrålningsanläggningar: MAX IV (Sverige), ESRF (Frankrike), SLS (Schweiz), PETRA III (Tyskland) och möjligtvis andra internationella synkrotronanläggningar. Parallellt kommer de även driftsättas vid European XFEL i Tyskland.

Projektet är beräkningsbaserat. Den framgångsrika kandidaten kommer få möjlighet att:

- Etablera nya djupinlärningsbaserade algoritmer för att återskapa 3D-filmer med hastigheter som inte varit möjliga tidigare.
- Utveckla nya algoritmer för avbildningsrekonstruktion för 4D-avbildning (3D + tid) som kombinerar fysisk kunskap med djupinlärningsmetoder.
- Delta i utvecklandet av en ny röntgenavbildningsteknik som utnyttjar de unika förmågorna hos MAX IV och European XFEL.
- Samarbete med industrin och samhället i stort.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med flera andra forskare vid internationella anläggningar, inklusive European XFEL. Dessutom förväntas kandidaten interagera med doktorander och masterstudenter inom avdelningen och forskningsgruppen.
Kandidaten kommer ha avsevärd frihet och förväntas ta initiativ till och driva projektet tämligen självständigt.
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i muntlig och skriven engelska.
- Ämnet för doktorsgraden bör vara fysik, datorvetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Övriga meriter:


- Erfarenhet av maskininlärning.
- Erfarenhet av bildrekonstruktion, speciellt i 3D och 4D.
- Erfarenhet av avbildning.
- Erfarenhet av programmering och användning av versionskontrollprogramvara. 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Resumé/CV, inklusive en lista över relevanta publikationer,
- En generell beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (inte mer än tre sidor),
- Kontaktinformation till minst två referenser,
- Kopia av doktorsexamensbevis eller andra certifikat/betyg som du önskar ska beaktas. Ifall du inte har en doktorsexamen vid ansökningstillfället, ange preliminärt försvarsdatum.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möljligt Visstidsanställning till