arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor för utveckling av röntgenfotoelektronspektroskopi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  28 december

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2018-12-28.

Projektbeskrivning

Fysikum utlyser en postdoktorsanställning och söker en skicklig medarbetare som skall arbeta med dr. Peter Amann med utveckling av röntgenfotoelektronspektroskopi (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) mot tillämpningar under realistiska katalytiska betingelser. Detta görs i samband med ett nyligen utvecklat instrument för högtrycks-XPS som togs i bruk under våren 2018.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att bygga ny utrustning i nära samarbete med industriella partners och forskare vid Stockholms universitet, Stanford University och forskningscentret DESY i Hamburg, Tyskland. Postdoktorn kommer att också ansvara för uppbyggnad och testkörning samt genomföra experiment inklusive tolkning och utvärdering av spektroskopiska resultat. Vidare skall postdoktorn bistå andra användare med instrumentet under deras forskning. Med hjälp av den utvecklade utrustningen kommer det vetenskapliga arbetet fokusera på reduktion av CO/CO2 för att generera bränslen. Arbetet kommer att utföras inom ramen för forskargruppen XSoLaS, en stimulerande miljö med erfarna forskare inom spektroskopi av katalytiska material. Mer information: http://xsolasgroup.fysik.su.se

Den valda kandidaten kommer att vara placerad vid Fysikum, Stockholm Universitet med frekventa resor till forskningscentret DESY i Hamburg för genomförande av synkrotronbaserade mätningar.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i fysik eller mekanik samt erfarenhet av instrumentutveckling, katalys, ytkemi och/eller röntgenspektroskopi med synkrotronljus med fokus på ytor eller kondenserad fas. 

Den valda kandidaten väljas baserat på dokumenterad experimentell kunskap relevant för forskningsområdet, kunskap om vetenskaplig instrumentering och metod samt analytisk förmåga, personlig motivation och samarbetsförmåga. Välutvecklade färdigheter i det engelska språket är ett krav. Den sökande uppmuntras att bifoga dokument som styrker den sökandes kvalifikationer gällande kunskap, färdigheter, förmågor och erfarenhet. Referenser och intervjuer kommer att användas för att bedöma kvalifikationer hos de sökande. Vi söker motiverade kandidater med talang för instrumentutveckling och programmering.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av dr. Peter Amann, peter.amann@fysik.su.se eller av prefekten, prof. Sven Mannervik, mannervik@fysik.su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.