arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor (2 år) inom akvatisk ekologi

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 februari

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Umeå universitet, söker en postdoktor för ett tvåårsprojekt inom ämnesområdet akvatisk ekologi med fokus på naturlig miljövariation och antropogena effekter på populationsdynamik, produktion och storleksstruktur hos sjölevande salmonider.

Anställningen är på heltid, med placering i Umeå och avser två år med start i 1 augusti 2022, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 1 juni 2022.

Projektbeskrivning

Vi söker en postdoktor till det internationella forskningsprojektet "Holistic evaluation and restoration measurements of human impacts on freshwater ecosystems across biogeographical gradients (FreshRestore)", finansierat av Europeiska kommissionen (https://www.biodiversa.org/1587) och Naturvårdsverket (EPA). Många av världens sjöar är idag påverkade av klimatförändringar, markanvändning och fiske. En viktig utmaning är att förstå och förutsäga hur olika sjöekosystem beroende på biogeokemiska förutsättningar påverkas av olika antropogena stressfaktorer och att få kunskap om hur man motverkar antropogena effekter på eller återställer påverkade sjöekosystem.

FreshRestore kommer att utveckla modeller för att förutsäga effekterna av naturlig miljövariation och antropogena stressfaktorer på fisksamhällen och sjöars födovävar över biogeografiska gradienter i Fennoskandia. Kombinerat med information om klimat, mark- och vattenanvändning samt dokumenterade effekter av olika åtgärder för att motverka antropogena effekter på eller återställa påverkade sjöekosystem (t.ex. restaurering av livsmiljöer) kommer ekologiska och socioekonomiska modeller utvecklas för att motverka antropogena effekter på sjöekosystems födovävar samt underlätta utvärdering av kostnadseffektiviteten för framtagna åtgärder. I konsortiet ingår partners från Norge, Sverige, Danmark, Finland och Spanien. I projektet ingår finansiering för resekostnader som gör det möjligt för postdoktorn att besöka projektpartners, delta i fältaktiviteter och i konferenser.

Postdoktorn förväntas genom statistisk modellering och nyttjande av storskaliga databaser studera hur variation i klimat, sjömorfologi och avrinningsområdens biogeokemiska förhållanden påverkar individ och populationer hos fisk. Baserat på erhållna samband utvecklas därefter matris- eller integrerade projektionsmodeller för populationer av sjölevande salmonider med syfte att studera effekterna av antropogen påverkan på produktionen och storleksstrukturen hos laxfiskar över gradienter av naturlig miljövariation.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Den sökande ska ha en doktorsexamen i akvatisk ekologi, teoretisk ekologi eller andra relevanta områden. Vi söker en kreativ och motiverad person med god arbetsmoral och erfarenhet av ekologisk modellering, hantering och statistisk analys av stora datamängder och GIS modellering. Du ska ha god förmåga att bedriva självständig forskning men också var intresserad och beredd att samarbeta i gemensamma forskningsfrågor inom internationella forskningsprojekt. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor).
- CV inklusive publikationslista.
- Kopior på doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer (max fem).
- En styrkt kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta, styrkta examensbevis.
- Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner (e-post och telefon).
- Övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Logga in i systemet och ansök via länken. Sista ansökningsdag är 1 juni 2022. Din ansökan skall vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska och vara i PDF eller Word-format.

Kontakt

För ytterligare information kontakta Pär Byström (par.bystrom@umu.se, +46 70 5217643).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.umu.se/emg) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, cirka 15 av dem är postdoktorer.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-08-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2023-08-01