arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor- sociotekniskt-politiskt forskningsprojekt om nationella

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 september

 • Sök jobbet senast

  22 oktober

Om jobbet

Institutionen för ekologi kombinerar forskning inom grundläggande ekologi med tillämpad forskning inom naturvård, djurförvaltning, skogsbruk och växtskydd. Miljöövervakning är därför ett nyckelansvar och mycket viktigt forskningsområde för SLU. En viktig del av det arbetet är insamlingen av biologiska data genom Artportalen - Sveriges "finger på naturens puls" och ett av världens stora system för sökning och rapportering av observationer av arter genom medborgarnas insatser. Medborgarforskning är ett område som SLU för närvarande expanderar och investerar i, och den utlysta post-doc tjänsten är en del i denna utveckling.
Projektbeskrivning:
Modern teknik möjliggör insamling av enorma volymer av biologiska data, både av professionella fältforskare och engagerade medborgare, och formar vår förståelse för hur olika arter är spridda över hela världen och hur stora dessa populationer är. Många länder har utvecklat nationella digitala infrastrukturer och system för att samla sådan biologisk data i standardiserat format. Dessa system uppfyller många funktioner, de är inkluderande och uppmuntrar allmänhetens engagemang i naturen samt tillhandahåller data som underlag till markanvändning, bevarandeåtgärder, rättsliga processer och beslutsfattande på olika samhällsnivåer. Som resurser för nationella planerings- och utvecklingsprogram är de oundgängliga. Att utveckla och underhålla sådana digitala system är emellertid svårt och kostnadskrävande, men de utgör sannolikt resurser som är avgörande för ett lands möjligheter att skapa nödvändiga biologiska data.

Detta projekt kommer att undersöka viktiga men hittills dåligt undersökta och förstådda aspekter av sådana nationella system för sökning och rapportering av observationer av arter. Frågor som kommer adresseras är hur de har uppkommit, deras utveckling och funktioner, underliggande drivkrafter, olika aktörers ambitioner i förhållande till dem, vilka nätverk som har utvecklats och förändrats över tid och deras förståelse av sådana nationella systems möjligheter och potentiella konflikter kring dem. Forskningen syftar således till att synliggöra 'det osynliga', dvs vad som krävs för att utveckla och underhålla sådana nationella rapporteringssystem, hur beslut fattas och varför. Forskningens mål är att tillgodose ett stort behov av insikter i det växande området medborgarforskning, som genom sin snabba utveckling är avhängigt komplexa och sammankopplade rapporteringssystem. Postdoktorn kommer att leda ett forskningsprojekt som ska undersöka de socio-politiska aspekterna av de relativt nyetablerade nationella rapporteringssystemen för biologisk mångfald i de nordiska länderna. Arbetet kommer att dra nytta av och bidra till ARCS, ett nationellt utvecklingsinitiativ för medborgarforskning i Sverige och tillhörande aktiviteter.

Kvalifikationer:

Vi söker en mycket motiverad person som har en doktorsexamen i samhällsvetenskap, statsvetenskap, humaniora eller annat relevant tvärvetenskapligt forskningsområde (t.ex. vetenskap och teknikstudier, human-dator-interaktionsstudier) och är bekant med ”insamling av biologiska data”, antingen genom formella studier och professionell praktik (examen i t.ex. ekologi, skogsbruk, bevarandebiologi) eller eget intresse för medborgarforskning (t.ex. fågelskådning/ornitologi). Forskningserfarenhet av intervjumetodiker, kvalitativ dataanalys och förmåga till begreppsutveckling krävs, liksom god kommunikativ förmåga (tal och skrift) på engelska. Att kunna tala och läsa ett skandinaviskt språk är en fördel. Personliga egenskaper såsom bra sammarbetsförmåga, kreativitet, förmåga till lagarbete, självständighet, god arbetsetik och kulturell kompetens värderas högt. Urvalet av kvalificerade sökanden kommer att baseras på den skriftliga ansökan (på engelska) inklusive en CV och personliga referenser; utvalda kandidater kommer att bli föremål för en intervju. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Ansökan ska utarbetas på engelska och innehålla en beskrivning av varför du ansöker om tjänsten. Vänligen inkludera namn och kontaktinformation för tre referenspersoner i din ansökan.

Placering:

SLU Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-10-22.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.