arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor – Skapa hållbara värdekedjor för biomassa i södra Afrika

 • Yrkesroll

  Socialantropolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Institutionen för energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av optimala näringskretslopp, mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en person som kommer att arbeta med att bedöma de sociala konsekvenserna av att utveckla och etablera nya biobaserade värdekedjor i länder i södra Afrika. Arbetet kommer att bestå i att kvantifiera och utvärdera de potentiella effekterna utifrån ett systemperspektiv med social livscykelanalys (S-LCA) som metod. En viktig del av arbetet är att bedöma både positiva och negativa effekter för lokala aktörer i värdekedjorna när biomassa skördas, omvandlas till nya biobaserade produkter som ersätter andra produkter i lokala hushåll och industrier.

Arbetets fokus kommer ligga på skörd av biomassa i förbuskade savann-ekosystem i södra Afrika, omvandling till hållbara biobränslen och andra produkter, logistik, försäljning och slutanvändning i hushåll och industrier, samt återskapande av produktiva och långsiktigt hållbart skötta savann-ekosystem i berörda delar av Namibia, Botswana och Sydafrika. Detta kommer generera jobb, förbättra energisäkerheten, motverka klimatpåverkan och leda till långsiktig social, ekonomisk och miljömässig utveckling i regionen. Du kommer att arbeta i en större forskargrupp vid SLU och samarbeta med andra forskargrupper vid olika Europeiska och Afrikanska institutioner samt företag aktiva inom biomasse- och bioenergisektorn.

Kvalifikationer:

För tjänsten som postdoktor bör du ha en doktorsexamen med fokus på hållbarhet, helst social hållbarhet. Kunskap inom social livscykelanalys (S-LCA), livscykeltänkande, participatoriska metoder och erfarenhet av fältarbete i södra Afrika är en fördel för tjänsten.

Den sökande måste kunna kommunicera på engelska, och kunskaper i det svenska språket är en fördel. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, så som analytisk och problemlösande förmåga, samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Ansökan bör innehålla:

1. Följebrev som beskriver dig själv, din motivation för att söka anställningen, inklusive en kort beskrivning av vad du vill fokusera på
som postdoktor och varför (högst 2 A4-sidor);
2. CV som beskriver din utbildning, publikationer, relevant arbetslivserfarenhet osv;
3. Kontaktinformation för två referenser;
4. Kopia av din doktorandexamen
5. Akademiska publikationer av relevans för tjänsten

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-15.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Socialantropolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat