arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor – Lantbrukskooperationen i Sverige

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Institutionen för människa och samhälle
Institutionen för människa och samhälle är en stark samhällsvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö med fokus på företagsledning, miljöpsykologi och rådgivning, med målet att skapa hållbara företagsmiljöer, livsmiljöer och arbetsmiljöer på landsbygden och i städerna. Vi utvecklar och sprider kunskap av hög kvalitet om människor, miljö och entreprenörskap. Vi strävar efter högsta vetenskapliga kvalitet, skicklighet och professionalism, anseende och kreativt tänkande. Läs gärna mer om institutionen här.

Vi söker nu målstyrd postdoktor som brinner för forskning och som både kan samarbeta och arbeta självständigt i en tvärvetenskaplig miljö. Fokus för postdoktorprojektet är svensk lantbrukskooperation.

Postdoktorprojektet:

Detta 2-åriga postdoktorprojekt, finansierat av Mellby Gård AB, fokuserar på organisation och styrning av lantbrukskooperativ i Sverige, för- och nackdelar med kooperativa organisationer, maktbalans och intressekonflikter mellan medlemmar, styrelser och ledning. Projektet kommer också att behandla frågor relaterade till marknadskrafter och prissättning, och där kooperativ skiljer sig från andra företagsformer, oavsett om dessa förändras över tid eller skiljer sig mellan sektorer och i olika institutionella miljöer. Postdoktorn kommer att tillhöra institutionens ämnesgrupp för företagsledning och samarbeta med forskare verksamma i angränsande områden samt med Mellby Gård AB.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna inkluderar forskning såväl som kommunikationsaktiviteter. Postdoktorn förväntas utveckla, driva och publicera hög kvalitativ forskning samt delta i samarbetsprojekt, aktivt delta ansökningar för externa och undervisning. Postdoktorn förväntas bidra till synliggörande av egen och ämnesområdets forskning.

Kvalifikationer:

Följande kvalifikationer krävs:
 • Doktorsexamen i ekonomi eller jordbruksekonomi. Sökande till tjänsten bör ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidpunkten. Kandidater som har lämnat in sin doktorsavhandling och väntar på disputation och examensbevis uppmuntras att ansöka.
 • En bakgrund inom ett eller flera av följande vetenskapliga områden:
• Organisationsteori
 • Ny institutionell ekonomi och/eller transaktionskostnadsekonomi
 • Kontraktsteori
 • Analys av värdekedjor
 • Ekonomisk sociologi
• En god förståelse för och kunskap om det svenska livsmedelssystemet
 • Utmärkt förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska 
 • Dokumenterad erfarenhet att publicera i granskade vetenskapliga tidskrifter
 • God förmåga vad gäller både intra- och interpersonell kommunikation
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete i tvärvetenskaplig miljö
 • Förmåga att arbeta självständigt

Följande är önskvärda kvalifikationer:

 • God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska
 • Dokumenterad erfarenhet och kunskap om en eller flera av följande områden:
• Kvantitativa metoder
 • Kontrakt
 • Innovation
 • Reglering
 • Hållbarhet
 • Klimatförändringar
 • Jordbrukspolicy
 • Livsmedelssystemets värde kedjor
 • Bioekonomi

Placering:

SLU Alnarp

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning i 24 månader.

Omfattning:

100 %

Tillträde:

1 november 2021, eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan senast 2021-09-15. 

Ansökan ska innehålla (på engelska):
 • Ansökningsbrev som beskriver din motivation för att söka tjänsten, dina forskningsintressen och hur du uppfyller de uppställda kvalifikationerna (cirka 2 sidor)
 • Ett utarbetat förslag som beskriver dina förslag för forskning och utveckling av postdoktor projektet (2000 ord)
 • CV inklusive publikationslista och exempel på din forskning (till exempel artikel i vetenskaplig tidskrift)
 • Två referenser 
 • Intyg på doktorsexamen, och andra för tjänsten relevanta examina.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat