arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i energisystem

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-08-15
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Denna annons är förkortad, se originalannons och mer information på www.mdh.se

Arbetsuppgifter

Se arbetsuppgifter i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

Future Energy Center (FEC) möter de framtida utmaningarna inom energi- och miljösystem genom att undersöka och utveckla både processer och system, för ökad resurseffektivitet och digitalisering i övergången till ett system för förnybar energi. Ett kärnområde är förbättrad flexibilitet, för att hantera intermittent förnybar energi, som sol och vind, och för att möta det växande behovet av kapacitet. Resurseffektivitet inkluderar användning av bioenergikällor och samtidigt möjliggöra återvinning av andra resurser, som till exempel näringsämnen. Ett annat viktigt område är att undersöka möjliga processintegrationer för både ökad flexibilitet och resurseffektivitet. Vidare handlar digitalisering om att utveckla nya matematiska metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll. Olika simuleringsverktyg som Modelica och ASPEN, maskininlärning, CFD-verktyg inklusive ANSYS och mjuka sensorer byggda på t.ex. spektrala mättekniker används i kombination för att utveckla nya system för optimering och kontroll. Byggnader och stadsinfrastruktur, industriprocesser och transportsektorn är alla viktiga delar av energisystemen som undersöks med olika aspekter, som komponentnivå, teknik, processdesign och driftsperspektiv och upp till systemnivå. 

Projektet ”Reduktion och återanvändning av energi med sammankopplad distribution och efterfrågan (R2D2)” fokuserar på att stödja utvecklingen av smartare och mer hållbara distrikt och städer. Huvudmålet är att demonstrera ett mycket effektivt energisystem med tanke på komplexiteten i samtidig användning av el, värme och kyla. Fallstudien omfattar ett av de största idrottsområdena i norra Europa, men inkluderar också olika typer av slutanvändartyper från ett energiföretags perspektiv (fjärrvärme och el). Ägarna till idrottsområdet har ambitiösa planer på att integrera storskaliga solinstallationer på många av de tillgängliga takytorna och står redan nu inför utmaningar med bristande matchning i producerad solel och deras behov av den samma. En situation som kommer att bli vanligare, när traditionella energikunder förvandlas till ”prosumenter”.

Målen för denna anställning inkluderar:

 • Kartläggning av energiflöden i ett distrikt och detaljerad analys av effekt-/energirelationer;
 • Identifiering, beskrivning och karakterisering av energianvändare.
 • Prestandautvärdering av ett antal energilagringslösningar (batterier, energilagringssystem med hög temperatur).
 • Energisystemsmodellering och optimering för kontroll och beslutsfattande inklusive rekommendationer om systemlösningar för olika slutanvändartyper.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 2 år.

Kvalifikationer         
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i maskinteknik, energiteknik eller motsvarande. Kandidaten ska ha avlagt doktorsexamen högst 3 år före ansökningstidens utgång. I synnerhet bör sökanden ha en bakgrund inom modellering och simulering av olika energisystem som el och fjärrvärme, efterfrågesida, energilagring och integration av intermittenta förnybara energikällor.

Ett genuint intresse för de interdisciplinära aspekterna av energimarknaden (system, teknik, socioekonomisk, politik) och dokumenterad erfarenhet av modellering och simulering av energisystem, byggnads-/användarflexibilitet och/eller andra relevanta applikationer. Anställningen kräver en stark drivkraft för forskning samt god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska.   

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Ett intresse för att tillämpa akademisk kunskap och forskning i samarbete med industriella partners samt erfarenhet av att arbeta i projekt som innebär att både akademiska och industriella mål uppnås.

En bakgrund som är nära relaterad till ett eller flera av de fyra målen ovan är meriterande. Sökanden ska i ansökan förklara hur hans/hennes kompetens matchar dessa mål.    

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post till:

Mälardalens högskola
HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1831
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat