arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor - husdjursvetenskap mot analys data från mjölkkobesättningar

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  18 december

Om jobbet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. Forskningen är ofta interdisciplinär och bedrivs i samarbete med andra institutioner, såväl i Sverige som utomlands. Forskning på hållbara produktionssystem i låginkomstländer är en viktig del av vår verksamhet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Projekt:

I tjänsten ingår arbete i projekt som omfattar dataanalys inom husdjursvetenskap med fokus på utveckling av metoder som kan integrera information från olika registreringssystem inom mjölkproduktionen så att informationen kan användas som ett kraftfullt beslutsstöd för optimering av produktion, hälsa och effektivitet på såväl individ- som gruppnivå.

Arbetsuppgifter:

Du ska kunna utveckla ett forskningsområde som omfattar integrering av de stora datamängder som genereras i moderna mjölkkobesättningar. Utifrån denna information ska modeller skapas som till exempel kan användas för att upptäcka kor med avvikande foderkonsumtionsmönster, begynnande ohälsa eller nedsatt reproduktionsförmåga. Modellutvecklingen skall möjliggöra individanpassad skötsel och produktionsstyrning särskilt i stora besättningar, och bilda bas för utveckling av användargränssnitt. Du kommer att statistiskt bearbeta, skriva och publicera vetenskapliga artiklar från projekten. 

Kvalifikationer:

Du som söker ska ha doktorsexamen i tillämpad matematik, statistik, biologi, biomedicin, husdjursvetenskap, veterinärmedicin, eller annat för tjänsten relevant område. Erfarenhet av att tillämpa numerisk analys på biologiska problem, att arbeta tvärvetenskapligt med biologiska frågeställningar och insikt om husdjursvetenskap är meriterande. Doktorsexamen ska ha erhållits vid tillträde till anställningen. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år vid anställningens början. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att självständigt analysera och tolka stora datamängder i biologiska system. Kvalificerad erfarenhet av programspråket R är meriterande. Sökande måste ha utmärkt förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.  Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Publikationer i vetenskapligt granskade tidskrifter är meriterande och värderas i förhållande till tid sedan disputation.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:

100% 

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-12-18.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.