arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor - effektor biologi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  20 januari

Om jobbet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Forskning: Institutionens forskning syftar till att öka kunskapen om sjukdomsframkallande, symbiotiska och saprofytiska svampars och andra mikroorganismers betydelse för natur- och kulturskog. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och andra organismgrupper. Viktiga forskningsområden är: mykorrhiza (samhällsstruktur, fysiologi och funktion samt betydelse för näringsomsättning); granens rotröta (populations-, spridnings-, och infektionsbiologi, resistensforskning och bekämpning; sjukdomar i plantskolor; skott- och barrsjukdomar; motverkande av svampsjukdomar genom skogsskötsel samt biologisk och kemisk bekämpning; samhällsstruktur och succession av nedbrytare i skogsekosystemet; endofytiska svampars betydelse för skogsträden; betydelse av väder och luftföroreningar för trädens hälsa; samspel svamp-insekter. Utbildning: Grund- och påbyggnadskurser ges inom skogsvetar- och naturresursprogrammen. Forskarutbildning bedrivs inom institutionens forskningsområden. Rådgivning och diagnostik utförs främst inom skogspatologi inklusive plantskoleområdet.

Arbetsuppgifter

Projektet kretsar kring effektor-proteiners funktionella roller i infektionsbiologin hos den jordburna växtpatogenen Verticillium longisporum. Olika molekylära tekniker kommer att användas i arbetet, t.ex. svamp-transformation, RNA-sekvensering och analys av protein-protein-interaktioner. 

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en doktorsexamen i molekylärbiologi, genetik eller ett liknande forskningsområde. Kunskaper i svampbiologi och svampgenetik samt bioinformatik krävs. Tidigare erfarenhet av jordburna patogener som Verticillium är en styrka. Utmärkta språkkunskaper i engelska är ett krav. Vi söker främst en junior forskare (avlagd doktorsexamen för högst 3 år sedan). Stor vikt läggs på personliga egenskaper, såsom förmåga att arbeta i ett forskningslag. Kandidaten ska vara mycket motiverad och kunna arbeta självständigt. 

Ansökan

Vi välkomnar din ansökan senast 2020-01-20, genom att använda ansökningsknappen nedan. Ansökan ska bestå av: (1) uppdaterat CV, innehållande publikationslista med kandidatens bidrag till studien, (2) personligt brev, (3) kopia av bevis på doktorsexamen och (4) kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning, 2 år.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Våren 2020.

Kontaktpersoner

Georgios Tzelepis

biträdande lektor


georgios.tzelepis@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat