arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor i tema Teknik och social förändring.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.

Innehavaren av denna anställning skall huvudsakligen utföra forskning inom forskningsprojektet ’The Swedish Transformative Innovation Policy Platform (STIPP)’. Plattformen samlar de starkaste forskningsmiljöerna och beslutsfattarna på området innovation och hållbarhetsomställning i Sverige. Det empiriska arbetet kommer att fokusera på studier av smarta städer och hur svensk innovationspolitik kan bidra till urbana omställningsprocesser. Arbetsuppgifterna innefattar utförande av intervjuer, analys av dessa, insamling av dokument och kvalitativ texttolkning. Arbetet förutsätts utföras i nära samarbete med övriga projektdeltagare och resultera i publicering av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. I mindre utsträckning (upp till 20 %) ingår i anställningen att undervisa på relevanta kurser på grundutbildningen som bedrivs vid Institutionen för Tema, särskilt med inriktning mot vetenskapsteori och metod.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i användning av kvalitativa och etnografiska metoder är ett krav. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom studier av innovationspolitik och smarta och hållbara städer från ett socio-tekniskt perspektiv är ett krav. Dokumenterad skicklighet i att använda teorier inom teknik- och vetenskapsstudier, ’governance’-studier och inom innovationsforskning är meriterande. Dokumenterad skicklighet i att bedriva undervisning med inriktning mot vetenskapsteori och metod är också meriterande.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

Allmän visstidsanställning på 100 % i 4 månader.

Tillträde

Efter överenskommelse

 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16663&rmlang=SE

 

 

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuellt lönesättande samtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat