arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 augusti

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoki tema Teknik och social förändring vid Institutionen för Tema.

Arbetsuppgifter

Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.

Innehavaren av denna anställning ska 1) utföra uppdragsforskning för Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) räkning gällande metodutveckling samt utarbetande av en så kallad Key Information File (KIF). En KIF är ett dokument där information om Sveriges kärnavfallsförvar beskrivs på ett sätt som är begripligt för personer utan särskild kunskap om kärnteknik och radioaktivitet. Dokumentet ska utgöra en del i en större strategi för informationsöverföring om kärnavfallet till framtida generationer. Innehavaren av denna anställning ska vidare 2) utföra separat vetenskaplig forskning som lägger ett metaperspektiv på de samhällsprocesser som präglar arbetet kring kärnavfallsförvaren. Det kan till exempel handla om mötet mellan tekniska och existentiella frågor, maktstrukturers förändringar över tid, eller hur aktörer artikulerar olika framtidsscenarier och deras konsekvenser. Denna forskning ska resultera i en eller flera vetenskapligt granskade artiklar. I mindre utsträckning (upp till 20 %) ingår i anställningen att undervisa på relevanta kurser på grundutbildningen som bedrivs vid Institutionen för Tema.

Det är ett krav för anställningen att innehavaren kan uppvisa dokumenterad skicklighet i att bedriva kvalitativ forskning inom ett för anställningen relevant ämne, såsom teknikhistoria, teknik- och vetenskapsstudier, kulturgeografi, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap eller angränsande ämnen. Dokumenterad skicklighet i engelska, såväl muntligt som skriftligt är ett krav. Dokumenterad skicklighet i att arbeta med flera olika kvalitativa metoder, såsom dokumentstudier, intervjuer och observationer i fält är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom empiriska områden med anknytning till kärnkraft, farligt avfall, kommunikation över långa tidshorisonter eller motsvarande är också särskilt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av samverkan med aktörer utanför akademin är meriterande, liksom skicklighet i svenska, såväl muntligt som skriftligt. Dokumenterad skicklighet i att bedriva undervisning inom ett för anställningen relevant ämne är också meriterande.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Annons på LiU

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14102&rmlang=SE

Lika villkor


Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 oktober 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Individuell lönesättning utifrån förhandling

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat