arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok i tema Genus

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  9 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor i tema Genus, med inriktning mot migration och dekoloniala teknik- och vetenskapsstudier,
med placering vid Institutionen för Tema

Tema Genus är en spännande och dynamisk avdelning med internationell profil för tvärvetenskaplig och tematisk genusforskning och utbildning. Den genusvetenskapliga forskning som bedrivs vid avdelningen sträcker sig över ett brett område, t ex berörs feministiska, sexualpolitiska och postkoloniala frågor om identitet och skillnad, natur och kultur, politik och förkroppsligande i olika konstellationer. Tema Genus medverkar i internationella samarbeten som excellenscentret GEXcel international Collegium och forskarutbildningskonsortiet interGender, bedriver forskarutbildning i genusvetenskap samt erbjuder grundutbildning i form av masterprogrammet Gender studies – Intersectionality and change och fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema/temag

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Den aktuella anställningen avser forskning inom fälten genusforskning, teknik- och vetenskapsstudier och migrationsstudier. Anställningen ingår i projeket “Calculating migration: A multi-sited ethnography of algorithmic governance and redistribution keys”, som genomförs i samarbete mellan tema Genus (LiU), Remeso (LiU) och The European New School of Digital Studies (Viadrina University). Utifrån etnografiska metoder undersöker projektet produktionen, implementeringen och konsekvenserna av algoritmer i relation till hanteringen och styrningen av migration. I projektet kombineras perspektiv från teknik- och vetenskapsstudier, genusstudier och dekoloniala perspektiv på migrationshanteringens infrastrukturer. Vi söker en person som kan bidra till och utveckla projektet inom ett eller flera av dessa områden. Läs mer om projektet här: https://www.rj.se/en/anslag/2020/calculating-migration-a-multi-sited-ethnography-of-algorithmic-governance-and-redistribution-keys/

Anställningen omfattar egen forskning och undervisning inom området för anställningen, i samarbete med temats övriga medarbetare, samt spridning av forskningsresultat. Innehavaren av anställningen förväntas ha god samarbetsförmåga och vara en kreativ och konstruktiv medarbetare i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Innehavaren av anställningen förväntas samarbeta aktivt med andra forskare vid tema Genus och bidra till forskningsmiljön.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom teknik- och vetenskapsstudier är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i arbetet med etnografiska metoder är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom genusvetenskap och/eller dekoloniala studier är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom migrationsstudier är meriterande.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16519&rmlang=SE

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Liu tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat