arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok i tema Barn, med inriktning mot barns kulturarv

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdok i tema Barn, med inriktning mot barns kulturarv.

Vid tema Barn bedrivs en unik forskning som kombinerar ett fokus på barns aktörskap och sociala interaktioner med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens skiftande innebörder i tid och rum. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om barn och barndom. Inom grundutbildningen ges ett internationellt mastersprogram samt fristående- och lärarutbildningskurser.

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Undervisning kan ske i kurser som erbjuds inom ramen för det internationella masterprogrammet Child Studies samt i fristående kurser som erbjuds vid tema Barn. Den aktuella anställningen som postdoktor avser forskning i anslutning till det externfinansierade forskningsprojektet Barns kulturarv – arkivets visuella röster som fördjupar frågor kring barn som kulturarvsskapare. Läs mer om projektet här: https://www.digarv.se/deltagande-forskningsprojekt/barns-kulturarv/. Arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen avser digitala och visuella arkivstudier med inriktning mot yngre barns reaktioner på stora samhälleliga samtida händelser där barn är berörda, i det här fallet terrorattacken i Stockholm 2017.

Anställningen som postdoktor innefattar kvalitativ forskning i nära samarbete med forskningsledaren och forskningsgruppen i projektet Barns kulturarv. Innehavaren av anställningen förväntas ha god samarbetsförmåga och att utgöra en kreativ och konstruktiv medarbetare i den tvärvetenskapliga internationella forskningsmiljön tema Barn.

Arbetsuppgifterna innefattar kvalitativt arkivarbete med fokus på visuella, digitala, materiella ”föremål” samt insamlade berättelser som genomgående omfattar och fokuserar barn. Materialet kommer att bearbetas med kvalitativa analysmetoder. Det kan också bli aktuellt ett genomföra intervjuer med yngre barn, individuellt och i grupp.

Kvalifikationer

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom barn- och barndomsforskning, barn- och ungdomsvetenskap, utbildningsvetenskap, eller inom annat ämne med motsvarande inriktning mot barn och unga är ett krav. Dokumenterad skicklighet i att arbeta med digitala eller fysiska arkivmaterial, samt dokumenterad vetenskaplig skicklighet i kvalitativa metoder är ett krav för anställningen.

Särskilt meriterande är teoretisk kunskap i kulturteori, kulturarvsstudier, materialitetsteorier (STS, ANT, posthumanism etc.) och/eller kritiska terrorismstudier.

Meriterande är skicklighet i att genomföra kvalitativa barnintervjuer.

Arbetsuppgifterna kräver att innehavaren av anställningen har goda kunskaper i svenska och engelska.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17244&rmlang=SE

Lika villkor


 
 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat