arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok i språk o kultur m inr mot konstnärlig forskning o miljöhumaniora

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet av utbildning och forskning inom humanistiska och praktisk-estetiska ämnen. Ett stort antal fristående kurser erbjuds på grundläggande och avancerad nivå. Ämnena kan även studeras inom ramen för utbildningsprogram som Kulturvetenskap, Slöjd-, hantverk- och formgivning och Applied Ethics, eller inom ramen för universitetets lärarutbildning.

Vi har forskningsmiljöer inom språk och kultur, tillämpad etik, pedagogiskt arbete och kulturvetenskaper. Verksamheten hos oss bedrivs i tvär- och mångvetenskapliga miljöer. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ikk

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor i språk och kultur med inriktning mot konstnärlig forskning och miljöhumaniora vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Arbetsuppgifterna inom anställningen består i att genomföra konstnärlig forskning inom projektet ”water is (non-)life: de-extractivist poetics in the semiperiphery”. Konkret innebär detta genom platsbaserade performances och aktioner utforska möjligheterna till en de-extraktivistisk konstpraktik, som problematiserar och bjuder motstånd mot den kapitalistiska utvinning som äger rum på olika områden, inte minst inom gruvindustrin, och därutöver medskapar naturkulturallianser på de platser som uppsöks. Målet ska vara att utveckla en generell icke-exploaterande konstnärlig arbetsmetod i solidaritet med avkoloniserade och queerfeministiska minoritära ekologier: deep listening av landskapet och dess olika invånare, queerfeminisktiskt kvant/diffrakterande skrivande, översättningar till och från minoritetsspråk, dokumentation av performances som är av samtalande och inte representerande karaktär, långsamt fossilfritt resande, upphovsrättsfritt delande av allt material som produceras. Projektet ska utföras å ena sidan vid Linköpings universitet, å andra sidan genom platsspecifikt fältarbete i Sydöstra Europa, i norska och finska Sápmi samt Saskatchewan, Kanada.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Innehavaren ska dessutom ha dokumenterad kunskap om extraktivism och de-extraktivism på olika områden samt dokumenterad erfarenhet och skicklighet i de metoder som projektet inbegriper, såsom deep listening, poetiskt skrivande, performance, översättningar till och från minoritetsspråk.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12585&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.