arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok i skoglig naturvårdsbiologi

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Vi söker en postdok för ett samarbetsprojekt mellan SLU och Stora Ensos skogsdivision. Projektet är en del av en större forskningssatsning mellan SLU och Stora Enso där flera forskare, postdoktorer och doktorander är involverade, vilket öppnar möjligheter till samarbete inom SLU men även utanför akademin.

Denna postdok kommer att fokusera på att utveckla indikatorer som kan beskriva mönster och förändringar av biologisk mångfald som ska användas inom ramen för praktiskt bevarande av biologisk mångfald inom skogsbruket. Indikatorerna kommer att baseras på art- och strukturdata från en storskalig fältundersökning genomförd i både Sverige och Finland. Uppgifterna inkluderar artdata om mossor, lavar, vedlevande svampar och skalbaggar från 240 skogsområden, vilket gör detta till ett unikt stort datamaterial rörande biologisk mångfald i skogen. Samarbetet med Stora Enso garanterar en hög samhällelig och praktisk relevans.

Den framgångsrike kandidaten kommer att vara knuten till Institutionen för ekologi vid SLU, men postdok-projektet som sådant drivs i nära samarbete med forskare vid Institutionen för vilt-, fisk- och miljö och Artdatabanken vid SLU, samt Naturresursinstitutet (LUKE) i Finland.

Institutionen för ekologi utbildar, bedriver forskning och samarbetar för ett klokt nyttjande av naturens resurser i framtiden. Vi erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med både nationell och internationell inriktning. Med utgångspunkt i vår världsledande forskning om artekologi och ekosystem klargör vi hur vi kan använda mark, vatten och skogar utan förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Institutionen har en stor andel internationellt anställda och väletablerade nationella och internationella samarbeten.

Arbetsuppgifter:

Postdoktorn kommer att analysera data från den tidigare nämnda fältundersökningen för att utveckla indikatorer som syftar till att få bättre förståelse för vilka faktorer som är betydelsefulla för bevarande av biologisk mångfald i förhållande till storskaligt skogsbruk. Postdoktorn förväntas aktivt bidra till utveckling och planering av studierna, självständigt samordna det praktiska arbetet och analysera insamlad data samt skriva vetenskapliga publikationer tillsammans med forskargruppen. Dessutom kommer postdoktorn att skriva populärvetenskapliga rapporter, som kommer att användas inom Stora Ensos organisation och bidra till samverkansaktiviteterna mellan Stora Enso och SLU.

Kvalifikationer:

Den sökande bör ha en doktorsexamen i ekologi (eller i liknande relevant ämne). Eftersom en postdoktorandtjänst är en karriärutvecklande anställning för yngre forskare söker vi i första hand doktorander som avlagt doktorsexamen inom de senaste tre åren. Erfarenhet från relevanta forskningsfrågor (terrestrisk ekologi, naturvård i skog, skogsbruk, landskapsekologi, naturvårdsstrategier, speciellt i norra Europa) är meriterande. Erfarenhet från statistiska analyser av stora datamängder ses som meriterande tillsammans med ett starkt publiceringsprofil (i förhållande till tiden sedan doktorsexamen). Den sökande förväntas kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt och i grupp. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska krävs.

Placering:

Uppsala.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-30.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat