arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoc, Markbiologi och Skogsmarkens biogeokemi

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 mars

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Institutionen för Mark & Miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk som urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns också i Skara.

Arbetsuppgifter:

Vi söker en post-doc för att studera och modellera samband mellan näringstillgänglighet, trädtillväxt och nedbrytning i svenska skogsekosystem. Projektet har ett särskilt fokus på mykorrhiza-symbios med målet att bättre kunna förstå och förutsäga effekter av skogsbruk på skogsmarkens funktion. Arbetet är en del i ett större samarbetsprojekt (under ledning av Björn Lindahl – expert inom skog- och svampekologi), och tjänsten fokuserar på dataanalys och processbaserad modellering. Data från projektets fältstudier samt storskaliga inventeringsdata kommer att användas för att uppskatta statistiska samband som sedan kan undersökas vidare i kvantitativa ekosystemmodeller. Den anställde kommer att samarbeta med forskare vid Stockholms Universitet (under ledning av Stefano Manzoni – expert inom ekologisk modellering) i utvecklingen av nya processbaserade ekosystemmodeller, för att ökad förståelsen av hur näringsbegränsade ekosystem med täta kopplingar mellan växter och mikroorganismer (t.ex. mykorrhiza-baserade priming-effekter) svarar på störningar.

Kvalifikationer:

Den sökande skall ha doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde, goda kunskaper inom matematik såväl som ekosystemekologi (alternativt inom biogeokemi, populations/samhällsekologi eller hydrologi), samt tidigare erfarenhet av processbaserad och statistisk modellering. Specifik kompetens om mark-växtsystem är önskvärd, liksom erfarenhet av GIS-baserad naturgeografi.

Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav.

Körkort är en merit.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev möjlighet till förlängning

Omfattning:

100%

Tillträde:

2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat