arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoc inom projektet ”Idag ska vi prata om kondomer”

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, är en ledande och internationell forskningsmiljö som främst studerar kulturmöten, kulturyttringar, migration, och diaspora ur ett kolonialt och postkolonialt perspektiv. Centret är tvärvetenskapligt och knyter samman forskare från olika traditionella ämnesdiscipliner som arbetar med olika metoder, teorier och material. LNUC Concurrences har sin hemvist vid Fakulteten för konst och humaniora men inkluderar också forskare från Fakulteten för samhällsvetenskap.

Anställningen är placerad vid institutionen för kulturvetenskaper som består av ämnena kultursociologi, historia, religionsvetenskap, arkeologi, filosofi, geografi, kulturgeografi och bok- och informationsvetenskap. Institutionen är högt profilerad inom forskning och erbjuder en stimulerande forskningsmiljö som alla medarbetare förväntas bidra till och ha glädje av i sin egen forskning.

Ämnesområde för befattningen: Kultursociologi
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är 75 % i 14 månader, eller motsvarande. Tidsperiod och omfattning kan göras upp i samråd med den som får anställningen.

Arbetsbeskrivning
Projektet Idag ska vi prata om kondomer: sexuell hälsa, migration och möjligheterna för social solidaritet, berör samtida spänningar och förhandlingar kring sexuell hälsa, migration och den svenska skolan. Projektet är interdisciplinärt och har en metodutvecklande ansats, bland annat genom att kombinera etnografiska och deltagande metoder för att både initiera och kritiskt granska förändringsprocesser och social solidaritet.

Postdocuppdraget har ett speciellt fokus på att undersöka unga flyktingar och migranters erfarenheter och perspektiv. Tjänsten finansieras av LNUC Concurrences vid Linnéuniversitet och av Crafoordstiftelsen. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom projektet i samarbete med projektgruppen. Inom ramen för anställningen förväntas du också delta aktivt i LnuC Concurrences såväl som institutionen för kulturvetenskapers miljö och nätverk. Möjlighet till undervisning och handledning kan ges efter överenskommelse.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen inom samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. För behörighet till denna anställning krävs dessutom dokumenterad erfarenhet av etnografiskt arbete i form av deltagande observation, kvalitativa intervjuer eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Se övriga bedömningsgrunder på LNU.se: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

För mer information kontakta
Malin Lennartsson, prefekt för institutionen för kulturvetenskaper telefon +46-470-708418, e-mail: malin.lennartsson@lnu.se
Åsa Trulsson, projektledare, institutionen för kulturvetenskaper, telefon, +46470708667, e-mail: asa.trulsson@lnu.se
Johan Höglund, forskningsledare LnuC Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, telefon +46480447371, e-mail: johan.hoglund@lnu.se
Jessica Drott, HR-avdelningen, telefon: +46-470-708374, email:jessica.drott@lnu.se
Fackliga företrädare tfn 0772- 28 80 00Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2020.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat