arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Post Doc i Arbetsvetenskap med inriktning Skogsteknologi

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Skogsbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 april

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) har omkring 50 anställda och är en del av fakulteten för skogsvetenskap med huvudsäte i Umeå. Institutionen utför på en internationellt högklassig nivå, i samverkan med samhälle och näringsliv, grund- och forskarutbildning samt forskning som bidrar till en utvecklad bioekonomi med skogens biomaterial som en viktig resurs. Fokus ligger på värdekedjor inom den biobaserade industrin där olika komponenter i skogens biomaterial identifieras, tillvaratas, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, nyttjas och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogens ekosystemtjänster förvaltas hållbart.

 

Arbetsuppgifter: En anställning som postdoktor vid institutionen syftar till att ge den sökande en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. Anställningens huvudsakliga arbetsuppgift är att bedriva forskning inom kompetensområdet Skogsteknologi. Fokus ligger på disciplinen arbetsvetenskap med, inriktning mot interaktion mellan människa och maskin samt mot ergonomi och säkerhet. I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt delta i institutionens nationella och internationella projekt där ämnesområdet ingår, att utveckla kontaktnätet inom området samt att aktivt söka forskningsmedel. I tjänsten kan det även ingå upp till 20% undervisning, undervisningsadministration samt handledning och examination på samtliga utbildningsnivåer.

 

Kvalifikationer: behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Goda språkkunskaper i engelska är ett krav.

 

Bedömningsgrunder: Kandidater bedöms först utifrån hur väl behörighetskvalifikationerna för anställningen uppfylls. Stor vikt läggs vid egenskaper såsom analytisk och problemlösande förmåga, samarbets- och samverkansförmåga, motivation, kommunikativ förmåga på engelska samt förmåga till självständigt arbete. Goda kunskaper i svenska är meriterande, men inget krav. Institutionen kommer i denna rekrytering att utöver dokumenterade meriter också beakta den som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, att verka för nyttiggörande av universitetets forskning och att bidra till en positiv utvecklig av verksamheten.

 

 

Placering:


Umeå

 

Anställningsform:


Post Doc, 2 år

 

Omfattning:


100%

 

Tillträde:


Enligt överenskommelse.

 

Ansökan:


Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-05-27

Särskilda handlingar som skall bifogas ansökan: CV inklusive publikationslista, en beskrivning av forskningsintressen samt namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Dan Bergström, Docent, Avdelningschef, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, tfn 090-786 8214, e-post dan.bergstrom@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Dan Bergström, Docent

+46(0)907868214

dan.bergstrom@slu.se