arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Polismyndigheten söker RLC-befäl till regionledningscentralen i Linköping

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Inspektör, Polisen

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 januari

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A625.265/2018 jobb.ost@polisen.se

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 21 januari 2019. Skicka din ansökan via e-post till jobb.ost@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr A625.265/2018 i mailets ärendemening.

Om jobbet

Som RLC-befäl ansvarar du, under ledning av vakthavande befäl, för den löpande driften i regionledningscentralen och ledningen av den händelsestyrda verksamheten i regionen. RLC-befäl är operativ arbetsledare för ett begränsat antal operatörer och ger dem fortlöpande stöd i hanteringen av enskilda ärenden, men har inte personalansvar.

I arbetet som RLC-befäl ingår bland annat att göra prioriteringar i tveksamma eller komplicerade ärenden, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska RLC-befälet kunna hantera ett enskilt ärende och utöva initial operativ ledning av de yttre resurserna. Arbetstiden är förlagd till dygnet runt arbete i skift.

Som RLC-befäl leder du den händelsestyrda verksamheten i nära samverkan med yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare i polisområde och förundersökningsledare vid PKC. Som RLC-befäl ansvarar du även för att dela RLC:s operativa lägesbild i samband med polisområdenas utsättningar samt fortlöpande hålla PKC och växel underrättad om information som har eller kan komma att få stor inverkan på polisens samlade frontdeskverksamhet.

RLC-befäl fattar myndighetsbeslut enligt delegationsordning samt ansvarar för att enskilda ärenden hanteras enligt gällande författningar och i enlighet med polisens nationella mål och de mål som enligt myndighetens nya styrmodell har utarbetats av medarbetare och chefer vid regionledningscentralen.

I ansvaret ingår också att samverka med andra myndigheter och organisationer/samarbetspartners som SOS Alarm, SVLC (sjukvårdens larmcentral, handhar ambulansdirigering och mottagning av samtal för sjukvårdens räkning i Södermanland), Länsstyrelsen, Räddningstjänsterna och ambulansverksamheten i regionen. RLC-befäl kan i förekommande fall tjänstgöra i stabsfunktion vid särskild händelse.

Vi söker dig som har;
 • Godkänd polisexamen i enlighet med Polisförordning (2014:1104)
• Har bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet och erfarenhet av arbetsledning.
 • Kunskap om MS Office-paketet
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift

Det är meriterande om du;
 • Har erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet och erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse.
• Har operatörsutbildning enligt FAP 140-1, genomgått någon ledarskapsutbildning och har kunskap om operativ ledning.
 • Har kunskap om utredning och lagföring och metoder enligt Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU) samt kunskap om RLC:s IT-stöd (Storm MA/Cortex/Karta m.fl.).

Personliga egenskaper

Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har förmåga att skapa väl fungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service. Du ska även ha förmåga att via RLC-operatörer leda och ge yttre resurser erforderligt stöd för att fullgöra tilldelade uppdrag. Det är av stor vikt att du självständigt kan fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning. Du ska även ha tillit och förtroende för människors förmåga och vilja att bidra.

Vi söker nu RLC-befäl (arbetsledare utan personalansvar) till regionledningscentralen i region Öst, med placering i Linköping.

Regionledningscentralen, RLC, ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i
regionen som omfattas av Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län. Regionen är indelad i 35 kommuner, och det bor över en miljon människor i Region Öst.

Inom RLC region Öst bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop dygnet runt. Här leds och planeras också större händelser i regionen.

Genom högt engagemang, tillgänglighet och effektivitet strävar vi efter att erbjuda en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet, lärande och utveckling genom att tillvarata alla medarbetares engagemang och kompetens. Som anställd i Sveriges största myndighet, med cirka 29500 medarbetare, uppmuntras du till eget ansvarstagande och personlig utveckling.

Kontaktpersoner

Bo Gunnarsson

070-2075386


Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.ost@polisen.se

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 21 januari 2019. Skicka din ansökan via e-post till jobb.ost@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr A625.265/2018 i mailets ärendemening.