arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Polismyndigheten söker ekonomichef till region Väst

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Ekonomichef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 maj

 • Sök jobbet senast

  21 juni

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A304.762/2021 jobb.chef@polisen.se

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
År 2024 ska verksamheten ha vuxit till drygt 38 000 medarbetare från dagens 34 000. Vill du bidra i Polisens utveckling och bidra i det omfattande utvecklingsarbete som myndigheten genomgår? Då kan det här vara något för dig!

Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt. Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t.ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller även en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård och fordonsservice och samordnar Polismyndighetens miljö- och hållbarhetsarbete. Vid ekonomiavdelningen finns ca 460 anställda.

Ekonomiavdelningen söker nu en ekonomichef till region Väst med placering i Göteborg.
Region Väst har ca 5 100 anställda och består av fem polisområden, Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg, tre regionala enheter samt ett regionalt kansli. Som ekonomichef har du ett ansvar för att omsätta den nationella finansiella styrningen till regional och lokal nivå. Du ingår i polisregionens ledningsgrupp.

Arbetsuppgifter

Ditt huvudsakliga uppdrag är att vara ett strategiskt, men också ett operativt, stöd till regionledningen i arbetet med att ta fram förslag till beslut gällande budget och prognos, bistå med uppföljning och analys av regionens ekonomi ur flera perspektiv som omfattar verksamhet, ekonomi och kompetens. Uppdraget innebär också att säkerställa att regionen har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. Du kommer att ha personalansvar för en grupp på nio medarbetare som är placerade på olika orter inom regionen. Uppdraget kommer att innebära vissa resor både inom regionen och till Stockholm.
Som ekonomichef i region Väst ingår du i ledningsgruppen för finansiell styrning där de nationella strategiska frågorna avseende finansiell styrning hanteras. Du förväntas bidra i enhetens utvecklingsarbete som syftar till att dels effektivisera myndighetens controllerverksamhet samt att utveckla ekonomistyrningen inom Svensk polis.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
flera års erfarenhet av kvalificerat arbete med finansiell styrning inom offentlig sektor
flera års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
erfarenhet av att leda och driva större förändrings- och utvecklingsarbete
ingått i ledningsgrupp
högskoleexamen inom ekonomi

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation

Du kan läsa mer om ledarkriterierna i följande länk https://bit.ly/3gJM38y. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Övrig information
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen i fyra år med möjlighet till förlängning.
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Göteborg


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast måndagen den 21 juni 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A304.762/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A304.762/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot på något av dessa sätt.
Intervjuer kommer att ske under augusti månad.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekonomichef

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se