arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Polismyndigheten söker analytiker till Gränspolissektionen, Region Syd

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A508.672/2019 jobb.syd@polisen.se

Om jobbet

Gränspolissektionen
Gränspolissektionens personal i Region Syd tjänstgör för närvarande i Kalmar, Växjö, Helsingborg, Ronneby, Malmö samt Sturup. Vid sektionen arbetar vi med gränspoliskontroll, verkställigheter, inre utlänningskontroll samt utredning och spaning inom utlänningslagens område. Sektionen arbetar även med internationella efterlysningar och andra internationella ärenden kopplade till gränspolisfrågor. 
Regional Coordinating Center (RCC)
National Coordinating Center (NCC) på Nationella operativa avdelningen (NOA) ska i enlighet med Eurosur-förordningen utgöra en nationell informationshantering och riskanalyser genom CIRAM 2.0.
Eurosurs huvudsyfte är att upptäcka, förhindra och bekämpa illegal migration och gränsöverskridande brottslighet samt att bidra till att säkerställa skydd för och att rädda migranters liv.
Region Syd ska nu inrätta en regional samordningsfunktion, RCC, bestående av en handläggare och en analytiker. Med stöd av riskanalys ska den regionala gränskontrollverksamheten försörjas med en ökad situationsmedvetenhet i syfte att höja den egna reaktionsförmågan. Informationsutbyte och samarbeten kommer ske såväl nationellt som internationellt.
För att etablera RCC söker vi söker vi nu en analytiker med placering i Malmö.
Arbetsuppgifter
Som analytiker arbetar du med att bevaka illegal migrations- och gränsöverskridande brottslighet i syfte att öka medarbetares, regionens och medlemsstaters medvetenhet om aktuella intresseområden. Du kommer återkommande producera analytiska produkter, både tematiska och kronologiska, av såväl kvantitativ som kvalitativ art samt bistå i metodutveckling av analysarbetet inom gränspolisverksamheten nationellt. Eftersom analysverksamheten är under uppbyggnad förväntas också att analytiker ska bidra till metodutveckling kring främst riskanalys enligt CIRAM 2.0 som leds av seniora analytiker på NCC och Eurosur.
Speciell analytisk utbildning (SAS) kommer att erbjudas via FRONTEX samt CIRAM. Alla utbildningar är på engelska. Utöver dessa kommer du att genomgå en grundutbildning på nio veckor som innehåller praktik och teori med inriktning på speciallagstiftning och utlänningsrätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bedriva omvärldsbevakning i syfte att höja medvetenheten samt skapa förmåga att inrikta den operativa verksamheten
Inhämta relevant information från etablerade kontaktytor och datakällor
Stödja metodutvecklingen av all analytisk gränspolisverksamhet men främst inom riskanalysområdet
Delta i arbetet rörande sårbarhetsanalys
Utveckla och bibehålla nätverk inom aktuella områden, såväl nationellt inom och mellan relevanta myndigheter som internationellt (UND, Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket, medlemsstater m.fl.)
Representera den gränspolisiära analysverksamheten
Delta i metodutvecklingsarbete kopplat till gränspolisiär analysverksamhet
Producera rapporter, både av enklare och mer omfattande karaktär, ta fram situationsbilder, modus, trender i regionen
Ingå i övriga relevanta aktiviteter kopplade till bl.a. projekt EUROSUR 

Vi söker dig som har:

Polisexamen eller eftergymnasial utbildning inom ett för tjänsten relevant område. Alternativt har du genom ditt arbetsliv tillskansat dig kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst ett års sammanhängande erfarenhet av självständigt handläggningsarbete. Erfarenheten skall vara i närtid, max tre år tillbaka i tiden.
Erfarenhet av analytiska arbetsuppgifter
Vana av att i arbetslivet hantera stora datamängder och strukturerad bearbetning
God vana av arbete i Microsoft Excel och i övrigt van datoranvändare
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt, då en stor del av redovisningsarbetet sker på internationell nivå och på engelska.

Engelskatest kan förekomma som del i urvalsprocessen.
Meriterande:
Erfarenhet av gränspolisiär verksamhet
Erfarenhet av arbete med migrationsfrågor och/eller internationell verksamhet
Erfarenhet av att ta fram hot- och/eller riskanalyser (exempelvis enligt modellen CIRAM 2.0)
Erfarenhet av nätverksanalys, flödesscheman eller liknande
Erfarenhet av systematisk informationsinhämtning från öppna källor
Kunskap om underrättelseprocessens beståndsdelar
Kunskap inom, och erfarenhet av, underrättelsearbete

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är analytisk, noggrann och engagerad. Du har fallenhet för att utifrån omvärldsanalys ta fram konkreta situationsbilder samt förmågan att se på en frågeställning från både ett strategisk och ett operativt perspektiv.
Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, därför är det viktigt att du är sekretessmedveten. Vidare är du flexibel med god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du ser möjligheter och kan bidra med ett innovativt sätt att förbättra och förstärka Sveriges verktyg för ändamålet.
För att passa väl in i rollen är det viktigt att du har ett öppet förhållningssätt samt är driven och nyfiken. Tjänsten är i hög grad beroende av samarbete varför det är av stor vikt att du trivs i sociala sammanhang, har god social kompetens och på ett positivt sätt bidrar till en god arbetsmiljö.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Har du skyddad identitet söker du genom att HR-konsult Isabella Vinke, isabella.vinke@polisen.se.

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.syd@polisen.se