arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Polismyndigheten söker Chef till Underrättelsegrupp, arbetsort Sundsvall

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 december

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.nord@polisen.se

Om jobbet

Beskrivning av arbetsplatsen
Region Nord har drygt 2000 anställda och består av ett kansli, två regionala enheter, en underrättelseenhet samt fyra polisområden som är indelade i 12 lokalpolisområden, vilka arbetar med mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande och innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter som bedrivs nära medborgarna.

Underrättelsegruppen i Västernorrland tillhör en regional enhet med verksamhet i hela Region Nord. Enheten består i dag av ca 75 befattningshavare.

Arbetsuppgifter


Rollen som underrättelsechef
Som underrättelsechef i ett polisområde har du ett helhetsansvar för all underrättelseverksamhet inom det geografiska området. Du har ett direkt arbetsledningsansvar för underrättelsepersonalen inom polisområdet. I rollen som underrättelsechef kommer du även verka på den indirekta nivån mot polisområdeschefen och dennes ledningsgrupp. Du ansvarar för att hålla en helhetsbild över polisområdets underrättelseflöde och att relevanta underrättelseprodukter delges till rätt beslutsfattare och i rätt forum. Uppdraget ställer höga krav på flexibilitet och tillgänglighet. Arbetstidsförläggningen regleras genom förtroendearbetstid och du kommer ingå i regionens underrättelsechefs beredskap.

Underrättelsechefen på ett polisområde har också en sammanlänkande funktion mellan polisområdet och den regionala nivån och säkerställer ett välfungerande underrättelseflöde dem emellan.

Som underrättelsechef så leder du din personal och underrättelseinhämtningen utifrån polisområdets behov och mot de polisoperativa inriktningarna:

Brottslighet som hotar lokalsamhället
Brottslighet med nationell spridning
Internationell brottslighet
Terrorism och brottaktiv inhemsk extremism

Inom ramen för arbetet mot terrorism och brottaktiv inhemsk extremism så kommer du som underrättelsechef också ansvara för att leda polisområdets arbete inom REDEX (Reduktion av extremistmiljöer) vilket bedrivs i nära samarbete med Säkerhetspolisen.

Som chef för underrättelsegrupp vid region Nord


ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i sektionens ledningsgrupp
ingå i polisområdets operativa ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer


har du
Minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare eller liknande
Polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning
Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbete

besitter du

förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Meriterande

God systemförståelse gällande polisiär verksamhet och erfarenhet av polisens olika verksamhetsgrenar
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Robert Öhman Sektionschef, Sektion Polisområden, tfn: 070-220 72 20.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-partner Sanny Hansson, tfn: 072-703 05 44

Facklig företrädare

Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord. Samtliga nås via polisens växel 11414.

Se hela annonsen och kravprofilen på Polisen.se/Lediga jobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.nord@polisen.se