arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Polisiär chef/kommissarie till Ekobrottskansliet vid Noa , Linköping

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Polismästare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  23 november

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. Märk ansökan A554.799/2018 jobb.chef@polisen.se

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekrytering@polisen.se

Om jobbet

Polismyndigheten/Ekobrottsmyndigheten söker

Polisiär chef/kommissarie till Ekobrottskansliet vid Noa med placering vid Ekobrottsmyndighetens polisoperativa enhet i Linköping.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Myndigheten är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans i utredningsteam. Verksamheten leds gemensamt av åklagare och polis. Vid myndigheten finns även Polisoperativa enheter som bedriver underrättelseverksamhet och utredningsstöd i form av spaningsverksamhet och IT-forensisk verksamhet. Utvecklingsarbetet vid EBM sätter medarbetarnas kompetens och kunskap i centrum.

Som polisiär chef/kommissarie vid Polisoperativ enhet

ska du

. Vara direkt underställd enhetschefen för Ekobrottskansliet och vara arbetsgivarrepresentant för poliserna på polisoperativa enheten.
. Tillsammans med chefen Ekobrottskansliet ansvara för att Ekobrottskansliets uppdrag genomförs för verksamheten vid polisoperativa enheten
. Tillsammans med andra polisoperativa enhetschefer inom Ekobrottskansliet ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
. Ingå i områdesledningsgruppen tillsammans med övriga chefer vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping
. Medverka till att skapa ett öppet arbetsklimat på Ekobrottsmyndigheten och ha intresse av att utveckla enheten och arbetet till exempel genom att arbeta med medarbetardrivet utvecklingsarbete.
. Samverka med bl.a. Polismyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare.

är du

- verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
har du
skall-krav

- ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer eller arbetsledare
- polisexamen
- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
- erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
- ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
Det är meriterande om du har

- kunskaper inom ekonomi och skatterätt
- erfarenhet av Ekobrottsmyndighetens brottskatalog samt erfarenhet av att leda underrättelseverksamhet
- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

besitter du

- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela annonsen och kravprofilen på vår hemsida: www.polisen.se

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekrytering@polisen.se

Anställning

- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering vid Ekobrottskansliet på NOA, Polisoperativa enheten i Linköping
- Förtroendearbetstid tillämpas

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rät

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekrytering@polisen.se