arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Planhandläggare med särskilt ansvar för havsplanering

 • Ort

  Härnösand

 • Yrkesroll

  Samhällsplanerare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och där du som medarbetare har möjlighet till utveckling. Vi har dessutom flera förmåner som vi erbjuder våra medarbetare. Vi finns i Härnösand och är cirka 220 medarbetare som arbetar för en hållbar utveckling i länet. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

På samhällsbyggnadsenheten arbetar vi med att skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö och en hållbar framtid, fördelat på sakområdena samhällsplanering, kulturmiljö, bostadsförsörjning, klimatanpassning och vattenskydd. Tillsammans bildar vi en arbetsgrupp på drygt 20 personer som verkar för en attraktiv och hållbar livsmiljö i länet. Du ingår i ett arbetslag med andra planhandläggare och har utöver medarbetarna på länsstyrelsen också nära kontakt med andra länsstyrelser samt samverkar med kommuner och statliga myndigheter.

ARBETSUPPGIFTER

Västernorrland är samordnande länsstyrelse för havsplanering i Bottniska viken. En havsplan är en strategisk plan med stora drag och få detaljer som ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömålen. I arbetsuppgifterna ingår att samordna fem länsstyrelsers arbete med havsplanering, bistå Havs- och vattenmyndigheten med bl.a. sammanställning av planeringsunderlag samt stödja kustkommunerna i länet i deras arbete med havs- och kustplanering. En stor del av arbetet utförs i nära samverkan med övriga två samordnande länsstyrelserna
Utöver arbetet med havsplanering kommer du att arbeta med framtagande och tillgängliggörande av regionala planeringsunderlag, sammanfattande redogörelser, riksintressen samt handlägga kommunala översiktsplaner och remisser som rör översiktliga och strategiska planeringsfrågor. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att implementera och utveckla länets arbete med grön infrastruktur i den fysiska planeringen.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har
- Akademisk examen inom exempelvis samhällsplanering, plan- eller landskapsarkitektur eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
- erfarenhet av att arbeta med fysisk planering i tidiga skeden, strategisk eller översiktlig samhällsplanering är meriterande
- erfarenhet inom projekt- och/eller processledning är meriterande
- god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet
- tar ansvar för uppgiften, driver frågor vidare och har god samarbetsförmåga
- Muntlig och skriftlig kommunikation

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämpligheter.

ÖVRIGT

För att arbeta hos oss ska du dela våra värderingar om alla människors lika värde.

Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta tillämpar vi arbetsprov.

Kontaktpersoner

Stina Pettersson

0611-34 91 05