arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Planerare

 • Yrkesroll

  Samhällsplanerare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Som planerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Planerare


Arbetsuppgifter

Du blir en del av en nationell enhet som ansvarar för ämnesområdet kalkyl samt Investerings projektportfölj. Enheten är en del av avdelning Planering som ligger under verksamhetsområdet Investering. I rollen arbetar du främst mot ditt distrikt men samarbete nationellt förekommer också då vi stöttar varandra i arbetet.
Som planerare har du det sammanhållande ansvaret för att ta emot beställningarna av investeringsprojekt från de beställande verksamheterna inom Trafikverket. Din roll blir mycket viktig utifrån att få till ett bra flöde i beställningarna samt att ge förutsättningar till ett lyckat projektgenomförande. Du kommer att arbeta i samspel, och med stort eget ansvar, med flera andra roller för att skapa en helhetssyn. Du har en löpande dialog internt med både den beställande och den utförande delen angående planering och beställningshantering.
I planerarens arbetsuppgifter ingår att ansvara för förvaltning av projektportföljen och vara länken mellan utförare och beställare. Du kommer vara med och samordna kvalitetssäkring av åtgärdsbeskrivningar avseende tid, kostnad och innehåll inför mottagande av beställning. Rollen har ansvar för uppdatering av projektportföljen som ligger till underlag för verksamhetsplanering och resursplanering. Du kommer också, utifrån beställd och ännu ej beställd verksamhet, analysera möjligheter till paketering och koordinering av projekt. En del av planerarens uppgift är också att vara en del av koordineringsarbete för trafikpåverkande åtgärder på väg. Vår verksamhet utvecklas ständigt och vi ser gärna att du vill delta i utvecklingen inom planeringsverksamheten.

Övrig information


Jag som blir din närmsta chef heter Louise Erbén. Som ledare för enheten Portföljplanering och kalkyl drivs jag av engagemang, delaktighet och att nå de mål vi tillsammans satt upp. För mig är det viktigt att vi har ett öppet samarbetsklimat och en god arbetsmiljö där vi hjälper varandra. Jag hoppas att du vill vara en del av vårt team och delta i vårt arbete med att ge Trafikverket förutsättningar att leverera mer väg och järnväg för pengarna. Välkommen med din ansökan!

Intervjuer kommer eventuellt att hållas via Skype under v 50 och v 51.
6 månaders provanställning tillämpas.

 

Kvalifikationer


Vem är du?
Som person inger du förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. I rollen är det viktigt att lyfta blicken för att se vad som är bäst ur ett helhetsperspektiv och du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter och du har en god analytisk förmåga. Då rollen innefattar samspel och koordinering så uppskattar du relationen och samarbetet med andra människor och är bra på det.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleexamen med inriktning samhällsplanering, logistik, samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning i kombination av erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har viss, för tjänsten relevant, erfarenhet av samhällsplanering, logistik, portföljplanering eller liknande
har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du

har erfarenhet av projektledning eller planeringsprocess
har erfarenhet från beställande verksamhet och/eller åtgärdsplanering
har erfarenhet av beställningshantering i en mottagande roll i projektverksamhet
har erfarenhet från arbete med trafikpåverkan

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Samhällsplanerare

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% , 6 månaders provanställning